Hlavní navigace

Reakce skupiny Lagardere CZ na prohlášení některých provozovatelů regionálního rozhlasového vysílání

[Tisková zpráva] „Právní“ výklad uváděný v prohlášení některých provozovatelů regionálního rozhlasového vysílání považujeme za účelový, zavádějící a jako takový poškozuje dobré jméno naši skupiny, do které jedna z celoplošných soukromých stanic patří. Máme k dispozici právní rozbor renomované instituce, který tvrzení uvedená v prohlášení jednoznačně vyvrací a který můžeme vzhledem k těmto tvrzením mediím případně poskytnout.

Sdílet

Postup celoplošných stanic je zcela v souladu nejenom s platnými zákony ČR, ale i s licencemi udělenými těmto stanicím. Princip odpojovaného vysílání je součástí projektů, na základě kterých byly licence udělené. Nejedná se o „nové poměry“, jak je v prohlášení uváděno, ale o stav, který existuje od samotného počátku vysílání celoplošných stanic, stvrzený na samém počátku aktem udělení licencí těmto stanicím. Zachování plurality přístupu na trh je naopak ve stávajícím zákoně pečlivě vyváženo, protože regionálním rádiím umožňuje sdružování za účelem společného prodeje a vysílání reklam. Regionální rádia tohoto svého práva taky dlouhodobě využívají a prostřednictvím své nacionální agentury MMS realizují prodeje na celoplošném (nacionálním) trhu. Tvrzení o likvidačních dopadech jsou z tohoto pohledu taky účelová a důkazem je i fakt, že tato rádia dlouhodobě a úspěšně existovala. Pokud při majetkovém propojení regionálních rádií, kterého jsme byli v nedávné minulosti svědky, došlo u některých regionálních rádií k nereálným oceněním či očekáváním, je to problém čistě těchto rádií a považujeme za nevhodné ho řešit způsobem, který tato rádia zvolila.

Podle názoru Skupiny Lagardere CZ kompetentní orgány, zejména pak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se daným problémem v souladu s platnými předpisy intenzivně zabývají a podnikly doposud všechny potřebné kroky, aby byly schopny situaci objektivně zhodnotit a posoudit. Skupina Lagardere CZ poskytla RRTV v rámci probíhajícího řízení všechny potřebné informace a důkazy svých tvrzení.

Skupina Lagardere CZ nemá žádné informace o tom, že by kompetentní orgány mohly podléhat nějakým tlakům, jak je naznačováno v prohlášení. Takovéto náznaky považujeme pouze za další nevhodný krok autorů prohlášení v konkurenčním komerčním boji, který na rozhlasovém trhu přirozeně probíhá.

Skupina Lagardere CZ podporuje otevřené konkurenční prostředí a je zvyklá v takovém prostředí existovat nejenom v České republice, ale i po celém světě. Vyzýváme autory prohlášení, aby celý spor vrátili tam, kam patří, tedy k normálnímu konkurenčnímu boji. Jeho umělé medializování a jednostranný výklad poškozuje nejenom zájmy naší skupiny, ale i celého rozhlasového sektoru a tedy paradoxně i zájmy samotných autorů tohoto prohlášení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).