Hlavní navigace

REAKCE TELEVIZE PRIMA NA ROZHODNUTÍ RRTV ZE DNE 24. 3. 2009

[Tisková zpráva] Dle tiskové zprávy ze 6. zasedání RRTV konaného dne 24. 3. 2009 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla o uložení dalších pokut v celkové výši 14,3 mil. Kč za údajnou neoddělenou reklamu v souvislosti se sponzorováním reklamních znělek.

Sdílet

FTV Prima s rozhodnutím RRTV ostře nesouhlasí. Oznámení o sponzorování, na rozdíl od reklamy, není obchodním sdělením, jehož cílem je vybízení k nákupu produktů. Pro oznámení o sponzorování zákon stanoví jiná pravidla než ta, která RRTV aplikuje. Ze zákona je dále zřejmé, že oznámení o sponzorování pořadů je možné odvysílat libovolný počet. Zcela jistě je také možné sponzorovat časomíru či jiné servisní informace; dle názoru FTV Prima tedy také znělku, která obsahuje informaci, jež slouží divákům k tomu, aby věděli, že ve vysílání následuje reklama. V právním státě platí zásada „co není zakázáno, je dovoleno“. Žádný zákaz sponzorování reklamních znělek v zákoně obsažen není.

FTV Prima je tudíž přesvědčena, že v případě sponzorování reklamních znělek nepochybila. „Klademe si otázku, proč je možné sponzorovat časomíru a proč podle Rady zároveň není možné obdobně sponzorovat reklamní znělky. Nenacházíme uspokojivou a logickou odpověď,“ řekl generální ředitel Televize Prima Marek Singer.

I přes výše popsané stanovisko se FTV Prima iniciativně rozhodla vyjít RRTV vstříc a od února tohoto roku již sponzorování reklamních znělek nenabízí.

„O to více nás nepříjemně překvapily pokuty v celkové výši 14,3 mil. Kč, o kterých Rada včera rozhodla. Rozhodnutí Rady pokládáme za nezákonné a nesprávné. Výše pokut navíc vůbec neodpovídá tomu, že se ve společnosti a v televizním vysílání jedná o zcela okrajovou záležitost. Proti takovýmto nezákonným a naprosto nepřiměřeným pokutám se budeme bránit všemi prostředky, které nám právní řád poskytuje. Věříme, že soud posoudí celou věc s rozvahou a rozhodne dle platných zákonů,“ dodal Marek Singer.