Hlavní navigace

Rebríček Top 10 najzraniteľnejších tvorcov softwaru zaznamenal pokles podielu na celkovom objeme bezpečnostných slabín

[Tisková zpráva] Ak budete sledovať vývoj celkového počtu zraniteľností v posledných piatich rokoch, zistíte, že existuje klesajúci trend v softwarových zraniteľností od 10 najzraniteľnejších producentov softwaru – hlave v prípade rekordného nárastu zverejnených zraniteľností v roku 2006.

Sdílet

Podľa zistení Guntera Ollmanna, riaditeľa bezpečnostných stratégii IBM Internet Security Systems, týchto 10 softwarových výrobcov prispieva čím ďalej tým menším podielom k celkovému počtu odhalených zraniteľnosti za rok. Dokazujú to aj štatistické údaje nazbierané výskumným a vývojovým tímom X-Force, kedy za posledných päť rokov poklesol tento podiel z 20,2 % na 14,6 %.

Medzi desiatku najzraniteľnejších tvorcov softwaru môžeme podľa Ollmanna zaradiť najväčších svetových producentov softwaru ako sú Sun, Microsoft, IBM, Cisco a Linux Kernel Organization a ďalších.

Aké sú však dôvody takéhoto vývoja a bude tento nastúpený trend pokračovať? Odpovede Guntera Ollmanna nájdete v jeho poslednom blogu na: http://blogs.is­s.net/archive/Top10Ven­dors.html.