Hlavní navigace

Ředitelka České protipirátské unie on-line na webu ČT

[Tisková zpráva] Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie, bude ve středu 22. srpna od 14.00 hod. odpovídat na dotazy diváků a návštěvníků webu ČT. Své dotazy na problematiku filmového pirátství, ale také například na to, co je to autorské právo a jak rozpoznat pirátské napodobeniny od legálních nosičů, jí mohou položit už teď na internetové adrese: http://www.ceskatelevize.cz/chat

Sdílet

Druhá fáze osvětové a vzdělávací kampaně pod názvem Filmy nejsou zadarmo je zaměřená na prevenci proti porušování autorských práv k filmům a audiovizuálním dílům. Cílem kampaně je především zvýšení právního povědomí veřejnosti o problematice ochrany práv v oblasti audiovize a snížení míry všeobecné tolerance společnosti k porušování autorských práv v oblasti audiovize. Projekt vysvětluje, co jsou autorská práva, proč je třeba tato práva chránit, co je zákonem dovoleno a co nikoli, jaké jsou důsledky protiprávního jednání nebo jak rozeznat pirátskou kopii atp. Zároveň na toto téma probíhají semináře na vysokých školách a na významných českých filmových festivalech (Letní filmová škola, Finále Plzeň, MFF Zlín, Fresh Film Fest, Novoměstský hrnec smíchu, MFDF Jihlava aj.).

Česká televize podporuje osvětovou a vzdělávací kampaň Filmy nejsou zadarmo vysíláním osvětových spotů. Obrazová podoba protipirátských spotů navazuje na celosvětovou protipirátskou kampaň Motion Picture Association. Jedná se o dva spoty, jeden s prevencí proti sdílení filmů prostřednictvím internetu, druhý proti nákupu pirátských kopií filmů na DVD. Více informací: http://www.fil­mynejsouzadar­mo.cz/cs/