Hlavní navigace

Reklama a televize pronikají i do našich mobilních telefonů

[Tisková zpráva] Většina české populace ví o možnosti přijímat reklamu do mobilního telefonu a více jak polovina ví o připravovaném televizním vysílání, které bude moci sledovat v mobilu. Na názory české populace na pronikání reklamy a televize do mobilních telefonů se zaměřily otázky položené v rámci pravidelného dotazování e-omnibus, které realizuje Mediaresearch každý měsíc prostřednictvím on-line dotazníku na minimálním vzorku 500 respondentů starších 15 let.

Sdílet

Jaké postoje má česká populace k reklamě v mobilech? 70 % populace starší 15 let slyšelo o možnosti přijímat reklamu do mobilního telefonu. 45 % by bylo ochotno přijímat reklamu do mobilního telefonu, většina (42 %) však pouze výměnou za určité výhody od operátora. 29 % populace naopak zatím reklamu v mobilech rozhodně odmítá.

Ti, co jsou ochotni reklamu do mobilů přijímat, pak spíše dávají přednost reklamním sdělením na jimi definovaná témata (66 %) nežli reklamě obecné.

Jaké postoje má česká populace k televiznímu vysílání v mobilech? Více jak polovina (55 %) české populace starší 15 let ví o připravované možnosti přijímat televizní vysílání do mobilního telefonu. 38 % respondentů pak uvedlo, že by tuto službu využilo (8 % určitě a 30 % nejspíše). Z toho více jak polovina by ve stejné míře používala mobil jak ke sledování on-line televizního vysílání (v reálném čase), tak ke sledování pořadů stažených z archivu stanic.

Výše uvedená data byla zjištěna v rámci šetření e-omnibus – výzkumného produktu Mediaresearch. Jedná se o periodicky realizovaný výzkum, do kterého si může klient zařadit jednu nebo více otázek jednorázově nebo ve více vlnách. Dotazování probíhá on-line metodou prostřednictvím speciální www aplikace na kvótně vybraném vzorku o velikosti 500 respondentů z e-panelu Mediaresearch, který obsahuje cca 5 000 respondentů a který je profesionálně rekrutován a spravován.