Hlavní navigace

Rekordní hospodářské výsledky pro Aquasoft

[Tisková zpráva] Praha, 23. března 2009 – Hospodářské výsledky Aquasoftu za rok 2008 vykázaly rekordní nárůsty ve většině klíčových ukazatelů.

Sdílet

Společnost hospodařila se ziskem 11,4 miliónu korun a meziročně ho tak navýšila o 91 procent. Rekordní nárůst zaznamenala také v oblasti výnosů, které dosáhly výše 207,5 miliónu korun. Výnosy tak v porovnání s předcházejícím rokem vzrostly o 36 procent.

„Loňský rok byl nejúspěšnějším rokem v třináctileté historii firmy,“ říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Podle jeho slov je bilance o to zajímavější, že k výraznému posilování dochází již několik let po sobě. V předcházejících čtyřech letech společnost navyšovala meziročně obrat o více než 20 procent, zatímco tempo nárůstu zaměstnanců se standardně pohybovalo a pohybuje pouze kolem 3 procent ročně. Průměrný počet zaměstnanců se zvýšil na 107 spolupracov­níků. Klíčový ukazatel výkonnosti firmy, produktivita resp. přidaná hodnota na zaměstnance, meziročně vzrůstá pravidelně, v porovnání s předcházejícím rokem se zvýšila o 13 procent a dosahuje hodnoty 1,2 miliónu korun. „Nárůst produktivity umožnil růst průměrné mzdy o 9 procent. Jen na zaměstnaneckých bonusech jsme loni vynaložili přes 24 miliónů korun,“ upřesňuje Petr Franc.

„Téměř dvě třetiny příjmů generuje zakázkový vývoj a podpora provozu rozsáhlých softwarových aplikací,“ říká Petr Franc. Rostoucí objemy ale podle jeho slov firma zaznamenává také v dalších oblastech své činnosti, jako je tvorba Business Intelligence aplikací a datových skladů, implementace podnikových informačních systémů nebo integrace aplikací.

Aquasoft podle Petra France očekává více než dvacetiprocentní růst výnosů také v letošním roce. Společnost, kterou řídí, patří mezi zhruba 10 procent českých firem, které i letos počítají s navyšováním zaměstnaneckých mezd. Jak dál uvádí, kromě udržení pozic u klíčových zákazníků firma předpokládá získání nových klientů zejména z řad centrálních orgánů státní správy. Jednou z klíčových oblastí, na kterou se Aquasoft letos bude soustředit, je elektronizace zdravotnictví, zejména v oblasti elektronické preskripce. Vedle aktivit na domácím trhu bude také usilovat o získání dalších významných projektů v zahraničí – v loňském roce zahájil realizaci dodávky Integrovaného tarifního systému pro tureckou celní správu za více než 1,5 miliónu euro.

V loňském roce Aquasoft pracoval na více než padesáti projektech. Mezi nejvýznamnější patřil informační systém podporující elektronické celní postupy v režimu dovozu, informační systém pro kontrolu čerpání dotací v rámci zemědělské podpory EU nebo integrace a sjednocení IT prostředí Zdravotních ústavů. „Firmě se na domácím trhu daří posilovat pozici ve vybraných segmentech, zejména pak v oblastech informatické podpory elektronického celního řízení a správy daní, správy dotací, bezpečnosti potravin, správního řízení. V neposlední řadě je to také podpora podnikových procesů tam, kde je zapotřebí přísně zohledňovat nejrůznější specifika zákazníka,“ uzavírá Petr Franc.

AQUASOFT spol. s r.o.
Aquasoft je přední česká firma, zaměřená na vývoj a dodávky informačních systémů pro veřejnou i komerční sféru. Kromě klíčové disciplíny Aquasoftu, kterou je zakázkový vývoj rozsáhlých softwarových aplikací, firma dokáže svým zákazníkům nabídnout celou paletu komplexních služeb a řešení od tvorby Business Intelligence aplikací a datových skladů, přes implementaci podnikových informačních systémů, integraci aplikací, až po správu přístupu.

Aquasoft v loňském roce získal řadu ocenění. Jedním z nich je umístění v desítce nejlepších zaměstnavatelů v České republice (6. místo, studie společnosti Hewitt Associates), nebo např. statut „Nejlepší případová studie roku“ v kategorii business přínos za Vnitřní informační systém České advokátní komory (Business World).