Hlavní navigace

Rekordní počet pozitivních ohlasů na kontinuální vysílání České televize z návštěvy papeže Benedikta XVI.

[Tisková zpráva] Divácké centrum ČT za uplynulé tři týdny obdrželo rekordní počet pozitivních ohlasů reagujících na konkrétní vysílání. V tomto případě se jednalo o děkovné reakce na kontinuální vysílání z návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice. Celkový počet pozitivních reakcí se zatím zastavil na čísle 2799.

Sdílet

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice vyvolala mimořádný zájem. Česká televize nabídla divákům mimořádné zpravodajské pokrytí této akce a zaznamenávala všechny avizované událostí spojené s příjezdem vzácného hosta. Diváci mohli sledovat návštěvu krok za krokem, od příletu na ruzyňské letiště, přivítání, bohoslužbu v kostele Panny Marie Vítězné v Praze, shromáždění věřících v Brně a ve Staré Boleslavi. ČT24 vysílala třídenní speciál, který přinášel pravidelné komentované zpravodajství a uváděl další hosty a významné osobnosti z papežova okolí. Také koncert na Pražském hradě za účasti prezidenta republiky proběhl na obrazovkách ČT.

Všechny zmíněné akce byly diváky České televize přijaty s mimořádnou pozorností. Celkově na programech ČT1, ČT2 a ČT24 zasáhla návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR 2 miliony 325 tisíc dospělých diváků, z toho třídenní speciál na ČT24 vidělo celkem 1 milion 297 tisíc diváků.

Diváci nejvíce ocenili možnost absolvovat se Svatým otcem celou jeho návštěvu, přestože nemohli být na jednotlivých akcích osobně přítomni. Jako například divačka z Havlíčkova Brodu, která napsala: „Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila vřelé poděkování za vysílání přímých přenosů, záznamů a sestřihů z návštěvy sv. otce Benedikta XVI. v České republice. Nejsem sice ještě stará, ale jsem nemocná, takže televizní vysílání, zvláště přímé přenosy z Brna a ze Staré Boleslavi, jsem s povděkem přijala a bylo pro mě velmi důležité a přínosné.“

Dále diváci pozitivně hodnotili profesionální přístup všech pracovníků České televize, kteří se na přenosech podíleli. Zejména pak velice citlivé moderování ze strany Václava Moravce. Za všechny uvádíme reakci diváka z Hradce Králové: „Chci Vám poděkovat za to, jak vynikajícím způsobem jste se zhostili tak obtížného úkolu, jako bylo zařazení přímých přenosů, reportáží, komentářů a rozhovorů souvisejících s návštěvou této významné osobnosti. Kromě přenosů bohoslužeb a dalších vystoupení Sv. otce se mi velmi líbily rozhovory na ČT 24 vedené p. Václavem Moravcem. Pro toho musel být třídenní maratón velmi náročný jak duševně, tak fyzicky.“

Děkovné ohlasy přicházejí nejen ze všech koutů České republiky, ale i z ostatních evropských zemí, jako je Polsko, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, kde mohli diváci přenosy České televize z této události vidět prostřednictvím nekódovaného satelitního a internetového vysílání programu ČT24.

Česká televize vydala unikátní komplet 4 DVD Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice 26. 9. až 28. 9. 2009. Diváci si jej mohou objednat na internetové adrese: www.ceskatele­vize.cz/eshop