Hlavní navigace

Republiková konference K2 ukázala současné trendy v IT

[Tisková zpráva] Celodenní konference s heslem Refresh! nabídla bohatý technický program a příklady z praxe.

Sdílet

Praha, 29. 4. 08 – Bezmála sto zástupců firem z oblasti prodeje a služeb, energetiky, stavebního, strojírenského, dřevozpracujícího průmyslu i dalších odvětví navštívilo Republikovou konferenci společnosti K2 atmitec. Ta se konala v pražském Top Hotelu již po šesté. Organizátoři nabídli účastníkům akce bohatý program věnovaný nejen obecným problémům při zavádění informačních systémů do provozu firem (plánování výroby, standardizace průchodu zakázek apod.), ale také ukázkám konkrétních modulů, které již úspěšně slouží vybraným klientům K2 atmitec (např. Svitap J.H.J., Reda, Linet a další).

„Před tím, než jsme zvolili Informační systém K2, potýkali jsme se s problémy s plněním požadavků řízení výroby, optimalizací vstupů pro zásobování a rovněž nám chyběla komplexnost nabídkového řízení,“ říká Jan Ságl, místopředseda představenstva a ekonomický ředitel společnosti Profil nábytek, která na konferenci prezentovala implementaci Informačního systému K2 ve své firmě. Společnost vyrábí a dodává kromě kancelářského i nábytek pro sociální zařízení, fakultní nemocnici v Plzni či hotel Thermal v Karlových Varech. „Implementaci systému jsme realizovali v průběhu dvou let ve dvou fázích – první se zaměřila na zakázkové řízení, zásobování, expedici, účetnictví a mzdy, zatímco druhá se soustředila vedle jiných i na problémy marketingu a výroby,“ dodal Ságl.

V předsálí konferenčního sálu měli zájemci možnost otestovat jednotlivé moduly Informačního systému K2 – řešení kontaktního centra, internetového obchodu, čteček čárových kódů, podkladního systému a fiskálního modulu. K vidění byly i manažerské aplikace – například workflow modul a konfigurátor výroby, který funguje jako intuitivní panel pro plánování výroby ve firmách. Otevřenost informačního systému vůči dalším aplikacím demonstrovaly ukázky práce s výstupy CAD aplikací.

V průběhu celého dne akce nabídla ve třech samostatných sekcích také technický program určený IT specialistům, kteří řeší optimalizaci výrobních procesů i hardwarové nasazení v rámci podnikové sítě.

„Zvláštní pozornost jsme věnovali přípravě sekce, která diskutovala přizpůsobivost informačních systémů. V našem případě je možné počítat nejen se standardizací veškerých výrobních a obchodních procesů ale také s kvalitním designováním výstupů IS nebo pěti cizojazyčnými lokalizacemi (ENG, DE, SK, RU a CHN),“ upřesnil ředitel společnosti K2 atmitec, Luděk Vydra.