Hlavní navigace

Reseller Meeting Point, unikátní setkání prodejního řetězce na veletrzích INVEX-DIGITEX, bude letos větší a výrazně pestřejší

[Tisková zpráva] Reseller Meeting Point @ INVEX-DIGITEX 2007 je název úzce specializovaného odborného setkání zástupců prodejního řetězce z oblasti IT a spotřební elektroniky, které se bude i v průběhu letošního veletrhu konat v pavilonu s registrovaným vstupem. Jeho hlavním cílem je zprostředkování nových obchodních kontaktů mezi výrobci, prodejci a distributory. Oproti loňskému premiérovému ročníku budou moci registrovaní návštěvníci vybírat z pestřejší nabídky prezentujících se firem.

Sdílet

„Letos se mohou prodejci těšit na další nárůst oproti loňskému ročníku. Svou nabídku pro resellery představí v rámci veletrhu INVEX-DIGITEX například firmy Abakus, Abel, Acer, Actebis, AMD, Belkin, BenQ, Canon, D-Clean, Epson, Konsigna, Koracell/Mio, Lifeviews, Rittal, SkyNet/McAfee a více než dvě desítky dalších výrobců a distributorů“, potvrzuje rostoucí trend vedoucí manažer veletrhů INVEX-DIGITEX Petr Ondrášek. Reseller Meeting Point (RMP) se uskuteční v pavilonu G2 brněnského výstaviště od úterý 23. do čtvrtka 25. října, tedy první tři dny veletrhu.

Mezi tématy nebude chybět téma financování obchodu, problémy legislativního prostředí, postup investování maloobchodů do nových pokladních systémů ani pohled odborníků na srovnání českého trhu ICT distribuce a trhu sousedů za nejbližšími hranicemi.

Z důvodu naprosto rozdílných potřeb pro prezentaci směrem k odborným obchodníkům spočívá základní princip projektu RMP v naprosté jednoduchosti, přesném zacílení na konkrétní typ návštěvníka a relativně nízké finanční a organizační náročnosti spojené nejen s přípravou účasti, ale také s účastí samotnou. Projekt nevyžaduje radikální a nákladnou přípravu pro partnery akce, protože je založen na „unifikovaném“ prezentačním prostředí, kde není důležitá okázalá forma prezentace, ale zejména obsah sdělení a zdůraznění „toho podstatného“ k definované cílové skupině. RMP je zároveň vhodný jako doplňková forma pro vystavovatele v hlavní části veletrhů INVEX-DIGITEX, protože úroveň, obsah i principy komunikace se skupinou prodejců jsou rozdílné od běžné komunikace se skupinou koncových uživatelů. Naopak pro firmy, které se veletrhů v jeho základních formách neúčastní, je to příležitost, jak využít jejich potenciálu – byť se zaměřením pouze na odbornou obchodní veřejnost – a zajistit si potřebné zázemí pro vedení jednání se svými současnými a zejména potenciálními partnery z řad prodejců.

Podle průzkumu Reseller Channel Survey provedeného společností PPX, odborného konzultanta projektu, lze na veletrzích INVEX – DIGITEX očekávat účast až 49% všech prodejců. „Tyto průzkumy trhu napovídají, že pro velkou část prodejců je tento největší oborový veletrh významnou příležitostí k načerpání informací. Podle našeho názoru absolutně neplatí leckdy užívaný mýtus, že návštěva Invexu nemá smysl, alespoň co se týká lidí z řad prodejců,“ říká Petr Pavlíček ze společnosti PPX.

A s čím konkrétně někteří z účastníků RMP na konci října do Brna přijedou?
„Jak českým, tak slovenským prodejcům se na Invexu a Digitexu chystáme představit komplexní šíři podzimních novinek Canonu, které by měly být nepřehlédnutelné na předvánočním trhu“, osvětluje Milan Fišer, marketingový ředitel Canon CZ, s.r.o.

„Vzhledem k zásadnímu rozšíření portfolia produktů značky BenQ v druhé polovině roku a tedy i pro prodejní sezónu, nám účast na RMP nabízí možnost odprezentovat široké skupině prodejců produktů IT a spotřební elektroniky ucelenou nabídku včetně Joybooků a možnosti jejich zapojení do připravovaného partnerského programu BenQ“, přiblížil účast konzultant společnosti BenQ v ČR Tomáš Kudweis.

Také společnost Abacus Electric, s.r.o., vystupující pod obchodní značkou Abacus Computer, se rozhodla zúčastnit se v letošním roce jako vystavovatel na RMP. Martin Hurtík, marketingový manažer společnosti, k účasti dodává: „Pozorně jsme sledovali průběh loňského pilotního ročníku. Akce se jevila jako zajímavá, navíc RMP 2007 nás zaujal vysokým počtem registrovaných vystavovatelů, jejich strukturou a očekávaným počtem návštěvníků z řad obchodníků s výpočetní technikou. Rozhodující podmínkou pro nás byl fakt, že na RMP mají přístup pouze registrovaní obchodníci s výpočetní technikou a je zde tak velký prostor pro klidná obchodní jednání daleko od ruchu běžného veletrhu a přesto v jeho přímém dosahu. Díky společné účasti nejen distributorů, ale i výrobců, očekáváme silný synergický efekt pro další rozvoj obchodu pro zbytek roku 2007 a pro rok 2008.“