Hlavní navigace

Řešení Cisco Wi-Fi Asset Tracking umožňuje leteckému, automobilovému, důlnímu a polovodičovému průmyslu sledovat výrobní prostředky

[Tisková zpráva] SAN JOSE, Kalifornie, 16. února 2007 – Společnost Cisco (NASDAQ:CSCO) dnes ohlásila nové řešení Wi-Fi Asset Tracking, speciálně určené pro letecký, automobilový, důlní a polovodičový průmysl. Řešení využívá Wi-Fi technologii Cisco umožňující sledovat umístění výrobních prostředků s cílem zlepšit jejich využití, snížit náklady a zvýšit provozní efektivitu.

Sdílet

Špatné umístění výrobních prostředků, jako jsou přenosné sady nástrojů, přístroje, výrobní díly a sklady právě zpracovávaných produktů, představuje pro výrobní firmy významný problém, který je v určitých případech může jednorázově stát až jeden milion dolarů. Zavedením řešení Cisco Wi-Fi Asset Tracking získají výrobci větší přehled o svém podniku, mohou sledovat výskyt a umístění cenných výrobních prostředků v reálném čase a výrazně zvýšit provozní efektivitu omezením počtu incidentů souvisejících s jejich špatným umístěním.

„Bezdrátové řešení Cisco poskytuje výrobcům vysoce zabezpečenou, robustní a škálovatelnou platformu umožňující využít mobilní služby nové generace, jako je hlas přes Wi-Fi, sledování umístění a pohybu výrobních prostředků a vytvářet přístupové služby pro smluvní partnery a dočasné uživatele,“ řekl Alan Cohen, ředitel Cisco pro oblast mobilních řešení. „Cisco Wi-Fi Asset Tracking je založeno na síti Cisco Unified Wireless Network a poskytuje bezkonkurenční možnosti správy a řízení životně důležitých výrobních prostředků během celého výrobního procesu.“

Cisco Wi-Fi Asset Tracking se skládá ze zařízení Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance, systému Cisco WCS (Wireless Control System), řadiče Lightweight Access Point Protocol Controller, přístupových bodů Cisco Aironet, aktivních RFID visaček AeroScout pro Wi-Fi a softwaru AeroScout MobileView. Tyto komponenty společně tvoří rozsáhlou architekturu pro radiofrekvenční lokalizaci, která organizacím umožňuje sbírat informace o umístění a sledovat výrobní prostředky i v těch nejnáročnějších provozech.

„Dostatečný přehled o výrobních prostředcích byl ve výrobě vždy zásadním problémem. Nyní mají firmy k dispozici pohodlné síťové řešení, u kterého se prokázalo, že je schopno zvýšit efektivitu a ušetřit organizacím značný čas a peníze,“ řekla Gabi Daniely, viceprezidentka AeroScout pro marketing a produktovou strategii. „Cisco a AeroScout společně řeší specifické potřeby mnoha rozmanitých prostředí díky kompletnímu a prověřenému řešení uzpůsobenému pro štíhlou a efektivní výrobu.“

Systém bezdrátového sledování pohybu přináší výhody zejména následujícím vertikálním segmentům:

  • Letecký průmysl. Výrobci letadel musí sledovat značný počet velmi specifických a nákladných systémů, součástek, vybavení a materiálu, aby dokončili své projekty včas a v rozpočtu. Špatně umístěné díly mohou zapříčinit zastavení prací, což má vliv na přímé pracovní náklady, využití vybavení dlouhodobé spotřeby a prodloužení doby výrobního cyklu. Výrobci pak navíc musí platit značná penále za opožděné dodávky. Použití Cisco Wi-Fi Asset Tracking ke sledování součástek letadla během celé jeho výroby až k finálnímu sestavení snižuje počet zdržení a náklady.
  • Automobilový průmysl. Stejně jako v letectví se i zde musí během výroby a montáže vozidla sledovat nástroje a díly s vysokou pořizovací cenou a také zde končí jakýkoli případ chybějícího nebo nesprávně umístěného dílu zpožděním, vysokými náklady a problémy s kvalitou. Pomocí Cisco Wi-Fi Asset Tracking se problémy s kvalitou dají v tomto vysoce konkurenčním segmentu rychle vyřešit a tak lze minimalizovat objem odstavené práce, eliminovat nákladné prodlevy a zajistit rychlou a efektivní výrobu vozidel.
  • Důlní průmysl. Jak ukázaly poslední případy důlních neštěstí, bezpečnost je v tomto odvětví stále na prvním místě. Zlepšení vizibility a zajištění bezpečnosti nástrojů a lidí pod zemí je stále důležitější. Cisco Wi-Fi Asset Tracking vysílá pod zemí zřetelný signál, který pomáhá udržovat bezpečnost horníků a urychlit těžbu rudy. Využitím RFID visaček a technologie, která je certifikovaná jako bezpečná v prostředích náchylných na výbuch, mohou důlní společnosti nepřetržitě sledovat nákladní vozy, kontejnery, vybavení a samozřejmě horníky.
  • Výroba polovodičů. I v polovodičovém průmyslu je nepřetržité sledování cenných materiálů a vybavení podstatnou podmínkou nízkých nákladů a vysoké kvality. Cisco Wi-Fi Asset Tracking umožňuje řešit problémy při výrobě a při pokročilém testování výrobních prostředí. Lokalizace výrobních šarží v reálném čase zlepšuje využití vybavení dlouhodobé spotřeby, snižuje pracovní náklady a zvyšuje propustnost výrobního procesu. Výrobci polovodičů mohou využít přesnost sledování dílů, materiálu a celých projektů na úroveň polic ke snížení zmetkovosti a zvýšení efektivity celého výrobního procesu až po kompletaci.