Hlavní navigace

Řešení Symantec dosáhla výborného hodnocení v testech zabezpečení

[Tisková zpráva] Nezávislé testy zabezpečení ukazují, že společnost Symantec nabízí špičkové funkce ochrany před rostoucími útoky škodlivého kódu v rychle se měnícím světě hrozeb

Sdílet

PRAHA, 22. ledna 2010  – Společnost Symantec Corp. (NASDAQ: SYMC) dnes oznámila, že její špičkové bezpečnostní produkty získaly nejvyšší hodnocení dvou uznávaných nezávislých testovacích organizací AV-Comparatives a AV-Test.org. Společnosti Symantec udělila organizace AV-Comparatives ocenění Best Anti-Virus Product of 2009 odměnou za vynikající výsledky v početných testech zaměřených na ochranu a výkon jako důležitých oblastech zabezpečení. Společnost Symantec získala také cenu za první místo v novém testu sad zabezpečení Internetu, který v podmínkách reálného světa prováděla společnost AV-Test.org. V testech byla hodnocena schopnost předních bezpečnostních produktů chránit uživatele při běžných činnostech, jako je procházení Internetu a stahování souborů. Tyto nezávislé zprávy dále posilují vůdčí pozici společnosti Symantec v poskytování ochrany před současnými vyvíjejícími se reálnými hrozbami.

„Tyto nové testy vyhodnocují u každého produktu celou sadu technologií ochrany před skutečnými nebezpečnými programy tak, jako by byli napadeni skuteční uživatelé,“ řekl Stephen Trilling, senior vice president, Security Technology and Response, společnost Symantec. „Dvojnásobné vítězství společnosti Symantec v těchto nezávislých hodnoceních prokazuje, jak všechny naše technologie zabezpečení spolupracují v zájmu dosažení bezkonkurenční účinnosti ochrany před současnými hrozbami z Internetu.“

Model distribuce hrozeb prošel během několika posledních let zásadním odklonem od relativně malého počtu hrozeb postihujících mnoho milionů uživatelů k distribučnímu modelu, v němž je každý měsíc uvolněno mnoho milionů nových hrozeb, z nichž každá napadá na celém světě pouze hrstku uživatelů. Pro představu o velikosti a rozsahu tohoto problému: v roce 2009 zablokoval bezpečnostní software Symantec na celém světě více než 2,5 mld. útoků. V takovémto prostředí se snížila účinnost tradičních řešení spočívajících pouze v antivirové ochraně. Společnost Symantec proto přešla k metodě hloubkové obrany, která k ochraně uživatelů využívá mnoho různých vrstev zabezpečení. V testech organizací AV-Comparatives a AV-Test.org se projevuje posun v metodologiích testování, který umožňuje vyhodnotit celkovou komplexní ochranu, jakou nabízejí nejnovější bezpečnostní produkty.

AV-Comparatives
Organizace AV-Comparatives udělila společnosti Symantec svoje nejvyšší zlaté ocenění Best Anti-Virus Product of 2009. Ocenění bylo uděleno na základě výsledků řady testů provedených v průběhu roku 2009. Aplikace Norton AntiVirus a produkty jiných výrobců v nich byly prověřovány v osmi různých kategoriích testů: zjišťování škodlivého kódu na vyžádání, proaktivní zjišťování škodlivého kódu na vyžádání, falešné poplachy, rychlost prověřování na vyžádání, celkový výkon (malý vliv na systém), zjišťování potenciálně nežádoucích aplikací na vyžádání, funkce odstraňování škodlivého kódu a dynamická ochrana poskytovaná celým produktem.

„Celkové vynikající výsledky společnosti Symantec v testech provedených v roce 2009 prokazují, jak dobře se u jejích produktů podařilo dosáhnout vyváženého výkonu, vysoké úspěšnosti zjišťování a nízké četnosti falešných poplachů,“ řekl Andreas Clementi, Chief Executive Officer, organizace AV-Comparatives.

K nejvyššímu celkovému ocenění přispěly velmi dobré výsledky v několika nových testovaných oblastech, které organizace AV Comparatives zavedla v roce 2009.

  • V září 2009 dosáhla společnost Symantec nejlepšího výsledku ADVANCED+ v novém testu odstraňování škodlivého kódu, který zjišťuje, jak dobře je škodlivý kód odstraněn z dříve infikovaného systému
  • V listopadu 2009 dosáhla společnost Symantec nejlepšího výsledku ADVANCED+ v dalším novém testu, který testuje schopnost bezpečnostního produktu zjišťovat a blokovat potenciálně nežádoucí aplikace. Tyto aplikace, například falešné antivirové produkty, se v případě mnoha koncových uživatelů staly skutečným a významným problémem.
  • V prosinci 2009 dosáhla společnost Symantec nejlepšího výsledku ADVANCED+ v testu výkonu, který ukazuje vliv bezpečnostního softwaru na výkon systému.
  • Rovněž v prosinci 2009 dosáhla společnost Symantec nejlepšího výsledku ADVANCED+ v novém testu, který prověřuje, jak dobře bezpečnostní produkt chrání uživatele v reálných situacích, jako je procházení Internetu nebo stahování souborů.

AV-Test.org
Společnost AV-Test.org nedávno provedla nový test, který měl odpovědět na otázku, jak účinné jsou antivirové produkty a sady zabezpečení Internetu při zjišťování zcela nového škodlivého kódu v reálných situacích. Aplikace Norton AntiVirus společnosti Symantec se umístila na prvním místě v detekci mezi 12 různými známými bezpečnostními produkty, když zjistila 98 % všech testovaných hrozeb.

„Domnívám se, že v našem novém testu je možno prověřit všechny vrstvy ochrany bezpečnostních produktů a výsledná míra ochrany tudíž lépe předpovídá, co typického uživatele čeká při praktickém použití,“ řekl Andreas Marx, společnost AV-Test.

Většina počítačů je v současné době infikována prostřednictvím útoků z Internetu, například automatického stahování z webu a útoků založených na sociálním inženýrství, které jsou často chytře vymyšlené tak, aby uživatele přiměly klepnout na nebezpečný odkaz. Společnost AV-Test.org se proto pustila do návrhu nového testu, který bude lépe odpovídat současnému světu hrozeb. V období tří měsíců do prosince 2009 otestovala společnost AV-Test.org každý produkt každý den na 10 nových jedinečných hrozbách z Internetu. Každý vzorek, kterým byl testován skutečný počítač nainstalovaný z čisté bitové kopie, se replikoval způsobem odpovídajícím tomu, jak by se s příslušnou hrozbou mohl setkat skutečný uživatel. Toto pojetí umožnilo testování všech různých vrstev ochrany každého bezpečnostního produktu namísto cíleného testování konkrétních vrstev. V průběhu testu byl každý produkt testován na 600 různých hrozbách a na 400 čistých souborech, aby se zamezilo tomu, že produkt nesprávně označí čistý soubor, což bývá označováno jako falešný poplach. V testu měl produkt společnosti Symantec nejvyšší úspěšnost zjišťování ze všech testovaných produktů, dosáhl 98% úspěšnosti zjišťování a byl oceněn nejvyšší udělovanou kategorií za falešné poplachy.

Technologie použitá v produktech
Základní technologie použité v řešeních zabezpečení společnosti Symantec poskytuje organizace STAR (Security Technology and Response). Během roku 2009 organizace STAR vyvinula a dodala několik vysoce inovativních nových technologií zabezpečení, které přispěly k nejvyšší úspěšnosti ochrany v těchto hodnoceních. Jsou to mezi jinými následující technologie:

  • Zabezpečení na základě hodnocení: Organizace STAR vytvořila novou technologii zabezpečení založenou na hodnocení, která na základě zkušeností milionů zúčastněných uživatelů softwaru Symantec vytváří vysoce přesná hodnocení bezpečnosti prakticky všech souborů, které jsou v Internetu k dispozici. Uživatelé produktů Symantec tak mohou daleko lépe rozhodovat o tom, který software stáhnou a nainstalují do svého počítače.
  • Pokročilá heuristická ochrana: Tým STAR představil novou generaci heuristiky, která zjišťuje neznámé soubory se škodlivým kódem dříve, než se mohou spustit a způsobit škodu. Tato pokročilá metoda, která zjišťuje zcela nové druhy škodlivého kódu, spywaru a adwaru bez potřeby kontrolních otisků, hledá v souborech podezřelé posloupnosti instrukcí, které obvykle používá nebezpečný software.
  • Pokročilá ochrana na základě analýzy chování aplikací: Organizace STAR zcela přepracovala ochranu založenou na analýze chování společnosti Symantec. Tím umožnila, aby tato ochrana pomocí analýzy chování spuštěného softwaru zcela bez tradičních kontrolních otisků rozpoznávala a blokovala tisíce nových variant škodlivých kódů.
  • Štíhlé a efektivní moduly: Organizace STAR optimalizovala základní bezpečnostní prověřovací moduly a tím napomohla tomu, že produkty Symantec jsou nejrychlejší.

Další zdroje informací
Další informace o podvodném softwaru jsou k dispozici ve zprávě společnosti Symantec o podvodném bezpečnostním softwaru a v dokumentu společnosti Symantec o útocích z webu. Další informace o nových technologiích, které přispěly k těmto vynikajícím výsledkům v testech, jsou k dispozici v následujících materiálech: Zabezpečení na základě hodnocení, SONAR2 (zabezpečení na základě analýzy chování aplikací), Systém prevence narušení (IPS) a Download Insight.

O recenzentech
AV-Comparatives je rakouská nezisková organizace, která veřejnosti zdarma poskytuje nezávislé testy antivirového softwaru. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.av-comparatives.org. AV-Test.org je německá nezávislá testovací organizace, která provádí pravidelné bezpečnostní testy produktů všech významných výrobců. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.av-test.org/. Obě organizace, AV-Comparatives i AV-Test.org, jsou členy organizace Anti-Malware Testing Standards Organization (AMTSO), jejímž členem je také společnost Symantec.

O organizaci Security Technology and Response
Organizace Security Technology and Response (STAR) společnosti Symantec, zahrnující Security Response, je celosvětový tým specialistů na zabezpečení, analytiků hrozeb a výzkumných pracovníků, který poskytuje základní funkce, obsah a podporu pro všechny podnikové a spotřebitelské bezpečnostní produkty Symantec. Organizace STAR ve svých střediscích reakce rozmístěných po celém světě sleduje hlášení o nebezpečných kódech z více než 130 milionů systémů v Internetu, získává data ze 40 000 síťových senzorů ve více než 200 zemích a sleduje více než 25 000 zranitelných míst ve více než 55 00 technologií více než 8 000 výrobců. Tým využívá tento obrovský soubor informací k vývoji a poskytování nejkomplexnější ochrany zabezpečení na světě.

O řešeních zabezpečení společnosti Symantec
Společnost Symantec pomáhá organizacím zabezpečit a spravovat jejich informace pomocí řešení správy zabezpečení, zabezpečení koncových bodů, zabezpečení zasílání zpráv a zabezpečení aplikací.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).