Hlavní navigace

Restrukturalizace skupiny RIO Media

[Tisková zpráva] Praha, 4. listopadu 2009 – RIO Media a.s. se stala 1. listopadu 2009 univerzálním právním nástupcem společností ANTÉNY 2H+B spol. s r.o., CL - NET s.r.o., F.C.A. a.s., MATTES AD, spol. s r.o. a Metropolitní síť Olomouc a.s. V důsledku dokončení procesu fúze sloučením došlo k zániku těchto společností bez likvidace a k přechodu veškerého jejich obchodního jmění na nástupnickou společnost RIO Media a.s.

Sdílet

„Účelem fúze sloučením byl zájem na celkové restrukturalizaci podnikatelské činnosti skupiny, snížení celkových nákladů a zvýšení efektivity“, uvedl Ing. Petr Opletal, generální ředitel a člen představenstva RIO Media a.s.

V rámci této transakce společnost RIO Media, z titulu univerzálního právního nástupnictví ze zákona, vstoupila do všech dosud platných a účinných smluv a dohod zanikajících společností.

Cílem RIO Media je poskytovat služby elektronických komunikací včetně Triple play (televize, data, hlas) prostřednictvím jednoho subjektu, jedné značky a jedné sítě. Nabídka společnosti RIO Media vzbuzuje velký zájem jak veřejnosti, tak odborníků, protože je schopna nabízet jak tradiční analogovou kabelovou televizi, tak nejmodernější digitální televizi po pevné síti. RIO Media sama sebe nazývá kabelovou televizí nové generace, přičemž pro přenos signálu používá vedle stávajících rozvodů i nejmodernější technologie FTTx, kdy je klasický kabel nahrazen optickým vláknem přivedeným do domu nebo až do bytu. RIO Media masivně investuje do modernizace a rozvoje svých sítí např. v oblasti interaktivní digitální televize, což zákazníci oceňují značným zájmem o nové služby.

RIO Media a.s. je třetí největší společností v Česku poskytující služby elektronických komunikací domácnostem. Společnost má 115 tisíc aktivních zákazníků především ve středních a severních Čechách a na severní Moravě, přičemž služby jsou dostupné pro 350 tisíc domácností. Pevné sítě pokrývají více než 100 tisíc domácností a radiové sítě dalších zhruba 250 tisíc. Ve střednědobém horizontu RIO Media chce mít 150.000 až 200.000 zákazníků.

RIO Media byla založena v roce 2008 s cílem vytvořit trojku na trhu služeb elektronických komunikací pro domácnosti, po Telefónice O2 a UPC. RIO Media se soustředí především na kompletní nabídku triple-play. Základní balíček služeb s názvem RIO Bravo obsahuje datové služby s rychlostí 25Mbps/5Mbps, více než 60 kanálů digitální televize ve standardním i vysokém rozlišení HD a pevnou telefonní linku bez paušálu. Společnost chce většinu svých pevných sítí v co nejkratší době přestavět na systém FTTH. RIO Media vedle akvizic realizuje rozsáhlé investice do rozvoje optických sítí a to ve výši stovek milionů korun. Investorem skupiny je fond Argus Capital Partners. Velkoobchodně od RIO Media nakupuje datové, hlasové a televizní služby několik desítek lokálních operátorů. Obrat RIO Media a.s. v roce 2009 přesáhne 400 milionů korun.