Hlavní navigace

Říjnová kampaň Českého rozhlasu nese úspěchy

[Tisková zpráva] K 10. prosinci 2007 zaevidoval Útvar rozhlasových poplatků Českého rozhlasu již více než 35 000 nově přihlášených poplatníku koncesionářských poplatků, kteří v úhrnu přihlásili přes 60 tisíc rozhlasových přijímačů.

Sdílet

Na říjnovou kampaň „Platí vaše firma?“, v rámci které Český rozhlas oslovil písemně 160 tisíc živnostníků, firem a organizací, které odebírají elektřinu a nejsou v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku, zareagovala již více než polovina adresátů.

Na účet Českého rozhlasu bylo od nově přihlášených firem celkem posláno přes 16 mil. Kč, přičemž z této částky tvoří 8 mil. Kč doplatky za minulá období. Výsledek této akce znamená posílení rozpočtu Českého rozhlasu v příštím roce o min. 30 mil Kč.

„Firmy, které na naše oslovení nyní nereagovaly, mohou od Českého rozhlasu očekávat uplatnění dalších postupů vymezených zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích. K nim se již vážou právní důsledky a finanční postihy v případě jejich ignorování," říká Ondřej Beran, vedoucí Útvaru rozhlasových poplatků Českého rozhlasu.

Firmy a organizace tj. právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Rozhlasové přijímače jsou zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání tj. zejména radiomagnetofony, autorádia, mobilní telefony s rádiem, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou atd. Povinnost placení rozhlasového poplatku je vymezena zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.

Webové stránky www.rozhlasovy­poplatek.cz obsahují podrobné informace, znění zákona a on-line funkce pro poplatníky včetně možnosti provedení přihlášky.