Hlavní navigace

Rodiče na mateřské dovolené se mohou vzdělávat přes internet

[Tisková zpráva] Česká zemědělská univerzita v Praze spolu s dalšími partnery vytvořila v rámci projektu EVYNA unikátní e-learningový vzdělávací program určený ženám a mužům na mateřské a rodičovské dovolené. Program je zcela zdarma a zájemci ho mohou studovat on-line přes internet či off-line (na CD ROMu). Obsahuje kurzy jako je podniková ekonomika, účetnictví, pracovní právo, angličtina, ale účastníci si mohou zlepšovat i prezentační schopnosti. Najdou zde také návody, jak napsat životopis a zvládnout přijímací pohovor, apod. Studium je možné zakončit zkouškou a získat certifikát České zemědělské univerzity.

Sdílet

Návrat žen a mužů po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce není jednoduchý. Podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí statistická data ukazují na zvýšenou míru ohrožení nezaměstnaností po rodičovské dovolené. Ženy po rodičovské nebo mateřské dovolené tvoří dlouhodobě okolo 10 % ze všech nezaměstnaných žen.

Ženy a muži vinou delší absence v pracovním procesu ztratili částečně svoji kvalifikaci. „Při zaměstnávání žen po mateřské dovolené jsme zjistili, že některé z nich mají problémy zvládnout činnosti a práce, které dříve vykonávaly rutinně. V rychle se rozvíjejících oblastech jako jsou např. informační a komunikační technologie nebo v oborech založených na znalostech aktuálně platných předpisů, jako např. pracovní právo, účetnictví a daně, byla dočasná ztráta kontaktu s oborem velmi znevýhodňující. Je to velká škoda a pokládáme to za velký problém.“, potvrzuje mgr. Mario Böhme, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

„Naším cílem bylo vytvořit e-learningový vzdělávací program, jehož pomocí si ženy či muži na rodičovské dovolené mohou aktualizovat svoji odbornost, obnovit pracovní návyky a stát se tak pro zaměstnavatele atraktivní.“, vysvětluje manažer projektu dr. Jan Jarolímek z České zemědělské univerzity. Nyní v rámci projektu EVYNA studuje 350 studentek a zájem o studium roste. Nejoblíbenější jsou výukové moduly angličtina, účetnictví a daně a komunikace a sebeprezentace.

Ženy na mateřské dovolené na tomto vzdělávacím projektu oceňují především přehlednost, kvalitu zpracovaných vzdělávacích materiálů a možnost vlastního plánování času věnovaného studiu. „Možnosti vzdělávání pro dospělé jsou v našem městě poměrně omezené. Proto jsem ráda za Evynu. Zatím jsem absolvovala kurz Informatiky, jehož součástí je i výuka Wordu a Excelu na příkladech.“, uvádí Kamila Dostálová z Kutné Hory, která je pátým rokem na mateřské dovolené a v projektu EVYNA studuje od května.

Více informací o projektu najdete na http://evyna.pef­.czu.cz/ K dispozici je zde také ukázkový přístup do výukového modulu. Na stránkách projektu zvolte odkaz LMC eDoceo, zadejte jméno: ukazka, heslo: ukazka.