Hlavní navigace

Analýza IBM: Rok 2007 byl rokem „náročného spotřebitele“

[Tisková zpráva] Armonk, New York – 17. prosince 2007: Rozsáhlý globální průzkum, který v průběhu roku 2007 uskutečnil ekonomický “think-tank” IBM Institute for Business Value mezi více než 16 900 spotřebiteli, ukázal, že spotřebitelé v minulém roce uplatňovali svou moc a kontrolu nad firmami a institucemi novými nápaditými způsoby.

Sdílet

Nový druh spotřebitele, který je skeptický, je si vědom svých možností, je připojen k síťovým službám a využívá sofistikované technologie, nazvala IBM „omnispotřebi­telem.“ Od nakupování přes zdravotnictví a zábavu až po osobní finance nebo spotřebu energií se omnispotřebitel v roce 2007 stal výraznou silou, jež požaduje informace o dopadu produktů na jednotlivce, společnost a prostředí.

FAKTA – Hlavní body průzkumu IBM mezi spotřebiteli v roce 2007 

Zdravotnictví a životní prostředí – Narušená důvěra v bezpečnost potravin: Téměř 70 procent spotřebitelů vyjadřuje nízkou celkovou důvěru v tvrzení výrobců značkových potravin o jejich dopadu na prostředí, zdraví a zdravou životosprávu. Téměř polovina spotřebitelů se více zajímá o bezpečnost potravin a téměř dva spotřebitelé z pěti uvedli, že si kvůli těmto obavám kupují jiné značky.

Většina zvažuje dopad nakupovaných výrobků na životní prostředí: Sedmdesát procent spotřebitelů, jichž se dotazovali pracovníci IBM, uvedlo, že ekologická hlediska jsou pro ně důležitým faktorem při výběru jiných produktů než energie.

Nakupování – Internet a společenské sítě ovlivňují rozhodnutí o nákupu: Třiapadesát procent spotřebitelů použilo internet k porovnání vlastností a cen produktů nabízených maloobchodníky v předvánoční sezóně 2006. Dvě třetiny teenagerů uvedly, že při nakupování posílají přátelům textové zprávy s dotazy a žádostmi o radu, a 25 procent se přímo v obchodě připojilo z mobilního zařízení k internetu. Jeden z deseti spotřebitelů posílá při nakupování svým přátelům a rodině textové zprávy, když potřebuje poradit.

Zábava – Osobní čas strávený na internetu konkuruje času u televize: 66 procent spotřebitelů po celém světě tráví sledováním televize mezi jednou a čtyřmi hodinami denně, zatímco na internetu stráví stejné množství volného času 60 procent spotřebitelů. 19 procent respondentů uvedlo, že osobním používáním internetu tráví šest hodin denně i více, zatímco stejnou úroveň sledování televize vykázalo jen devět procent respondentů. Tradiční televize je na ústupu z pozice primárního mediálního zařízení spotřebitelů, kteří volí online služby jako YouTube, MySpace, Facebook, hry nebo mobilní zábavu.

Osobní finance – Američané necítí, že si jich jejich banky váží: Dvě třetiny zákazníků amerických bank necítí, že by si jich banky vážily, a proto nejsou ochotni zavázat se k hlubšímu vztahu. Jen 36 procent zákazníků uvedlo, že zaměstnanci bank naslouchají jejich potřebám a snaží se je řešit.

Energie – Spotřebitelé jsou ochotni připlatit za ekologickou energii: Globální průzkum IBM zjistil, že dvě třetiny spotřebitelů jsou ochotny připlatit za zdroje energií s nižšími emisemi skleníkových plynů. Také většina spotřebitelů chce mít možnost vybrat si dodavatele elektřiny nebo plynu (83 procenta dotázaných), avšak většina uvedla, že buď nemohou, anebo nevědí, že mohou.

O společnosti IBM
Další informace o společnosti IBM najdete na webu: ibm.com/cz.