Hlavní navigace

Rok 2008 pro Skupinu ICZ úspěšný, zisk vzrostl o 35 %

[Tisková zpráva] (Praha, 24. června 2009) – Skupina ICZ, významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, uzavřela loňský rok s příznivými hospodářskými výsledky. Její tržby meziročně vzrostly o 7% na 1,531 miliardy Kč. Růst zisku před zdaněním zaznamenal ještě větší dynamiku, konkrétně o 35%. Zisk před zdaněním tak dosáhl výše 93,7 milionu Kč.

Sdílet

„Je důležité, že Skupina ICZ i v době zhoršených ekonomických podmínek potvrzuje a dále upevňuje svou pozici na trhu, a to při růstu všech klíčových ekonomických parametrů. Nárůst objemu tržeb, zejména těch s vysokou přidanou hodnotou jako například vývoj aplikací nebo systémová integrace, je potvrzením správného směru našeho vývoje,“ řekl Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

V roce 2008 realizovala Skupina ICZ tři významné akvizice, konkrétně společností ALES, s.r.o. (ČR), ALES a.s (SR) a DELINFO, spol. s r.o., díky nimž rozšířila své produktové portfolio o systémy pro řízení letového provozu v civilní i vojenské oblasti a o realizaci speciálních geografických informačních systémů. „Rok 2008 pro nás byl klíčový i z hlediska rozšíření našeho zaměření o další odvětví. Skupina ICZ je tak již dnes vnímána jako komplexní poskytovatel služeb i v oblastech obrany a dopravy,“ řekl Bohuslav Cempírek.

Jak samotné hospodářské výsledky napovídají, Skupině ICZ se v loňském roce opět podařilo zrealizovat řadu významných projektů, například plnou elektronizaci Rejstříku živnostenského podnikání pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, která získala prestižní titul „IT projekt roku 2008“, v oblasti telekomunikací pak v české republice jedinečný systém automatického pokročilého rozpoznávání lidské řeči ve společnosti T-Mobile, nebo další pokračování projektu ePACS, který umožňuje předávání obrazové dokumentace pacientů „elektronickou“ formou již více než padesáti nemocnicím.

Za zcela unikátní lze pak bez nadsázky označit projekt EU Extranet ČR, který je určen k elektronické distribuci oficiálních dokumentů Generálního sekretariátu Rady EU ve stupni utajení Restreint UE do ministerstev a dalších klíčových orgánů státní správy, šířených informačním systémem EU Extranet-R do členských zemí EU.

Skupina ICZ však i nadále pracovala na rozvoji dosavadních projektů jakými jsou Centrální registr řidičů CzechPOINT, systémy elektronické spisové služby či bezpečné informační platformy pro Ministerstvo spravedlnosti ČR či Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

ICZ 2008