Hlavní navigace

Roste zájem české veřejnosti o digitální televizní vysílání a o nové televizní vybavení a technologie

[Tisková zpráva] Nové výsledky z oblasti televizního chování, televizní vybavenosti domácností a především změn v oblasti možnosti příjmu různých druhů vysílání přináší jeden z nejrozsáhlejších výzkumů českých domácností v této oblasti - Kontinuální výzkum realizovaný jako součást projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR.

Sdílet

Aktuální výsledky, které zde uvádíme, byly sebrány v období leden-březen 2007 na reprezentativním vzorku 2 824 domácností (6 349 respondentů starších 4 let).

Hlavní trendy, které aktuální výsledky Kontinuálního výzkumu přinesly:

  • Růst vybavenosti domácností televizní technikou (zejména v oblasti DVD).
  • Nárůst domácností s možností satelitního, kabelového a pozemního digitálního příjmu (DVB-T).
  • Růst informovanosti české veřejnosti v oblasti digitálního televizního vysílání.
  • Růst zájmu veřejnosti o pozemní digitální vysílání.
  • Zjištění, že nabídka v oblasti přijmu televizního vysílání je již natolik široká, že se v ní lidé přestávají orientovat.

Roste zájem o nové technologie a vybavenost českých domácností moderní televizní technikou
V souladu s dnešními trendy roste elektronická vybavenost domácností a to jak z hlediska vybavenosti v oblasti IT (domácí PC, připojení na internet), tak i v televizní oblasti např. vybavenost DVD. V prvním kvartálu roku 2006 například uvedlo vlastnictví DVD 27 % domácností zatímco ve stejném období letošního roku to bylo již 41 %. Vybavenost domácností v těchto oblastech je ovlivněna (v některých oblastech velice silně) přítomností dětí. Rodiny s dětmi jsou lépe vybaveny elektronikou a moderními technologiemi, například ve srovnání s ostatními domácnostmi mají více televizorů (zřejmý důsledek pokračujícího trendu mediální vybavenosti dětských pokojíčků – tzv. bedroom culture). Rozdíly ve vybavenosti se však především projevují v oblasti DVD a IT (počítač a internet).

Digitalizace už není pro české domácnosti tak neznámým pojmem
Jednou z bouřlivě rozvíjejících se oblastí v možnosti příjmu televizního signálu je oblast digitálního vysílání. Tato oblast (stav digitalizace v ČR) je v rámci Kontinuálního výzkumu sledována již od roku 2002. Změny v oblasti dotazování, které byly zavedeny od roku 2007, přinesly právě v oblasti pozemního digitálního vysílání DVB-T mnohem přesnější informace. V současnosti zhruba téměř každá desátá česká domácnost deklaruje možnost příjmu digitálního vysílání a to buď terestrického (pozemního), kabelového či satelitního. Předpokládáme však, že reálné číslo bude pravděpodobně o něco vyšší, protože nezanedbatelné množství dotazovaných respondentů není schopno na otázku specifikace jejich typu příjmu televizního vysílání hodnověrně odpovědět (zejména u kabelového a satelitního přijmu). Zhruba každá dvacátá česká domácnost (5 %) deklaruje možnost příjmu digitálního terestrického (pozemního) vysílání (DVB-T). Jak ukazuje srovnání dat z minulých let, podíl českých domácností s možností DVB-T stále narůstá.

V současné době se nabízí celá řada způsobů, jak přijímat digitální terestrické vysílání. Jak vyplývá z výsledků Kontinuálního výzkumu za první kvartál roku 2007, většina českých domácností, které mají možnost příjmu digitálního terestrického vysílání, dává přednost set-top-boxům. Je to dáno jednak tím, že set-top-boxy jsou zařízení, která umožňují příjem digitálního vysílání aniž by bylo nutné měnit televizi (napojí se mezi TV a anténu) a jednak také tím, že trh s IDTV (integrovanými digitálními televizními přijímači), které jsou většinou schopny přijímat jak analogové tak digitální vysílání a stojí přijatelnou cenu, se u nás teprve nedávno začal rozbíhat.

Výsledky Kontinuálního výzkumu ukazují, že zájem o pořízení přijímače DVB-T u českých domácností stále roste. V současné době uvažuje o pořízení set-top-boxu v horizontu jednoho roku zhruba 18 % českých domácností, třetina (33 %) domácností ještě není rozhodnuta (uvedlo, že neví).

Také v otázce porozumění pojmům z oblasti digitalizace došlo u české veřejnosti k poměrně značnému posunu směrem k jejich větší znalosti. Již téměř polovina respondentů (48 %) starších 15 let má dle výsledků alespoň přibližnou představu o tom, co je to digitální televizní vysílání. A naopak úplnou neznalost deklarovalo pouze 12% respondentů dané věkové skupiny. Informovanější v této oblasti (a to zřejmě vypovídá i o míře informovanosti i v dalších technologicky zaměřených oblastech) jsou zejména muži, mladší věkové skupiny, lidé s vyšším vzděláním a z větších měst.

Současně se také do jisté míry mění očekávání českých domácností v této oblasti. Stále drtivý podíl lidí očekává od digitalizace především větší kvalitu obrazu a zvuku. Ve srovnání se situací před 4– 5 roky se však do popředí dostává také očekávání širší nabídky televizních programů a naopak klesající trend je například v očekávání přístupu k informačním službám či v možnosti přímého vyjádření k diskuzi právě probíhající na TV obrazovce.

Co je Kontinuální výzkum?
Kontinuální výzkum je realizován v rámci projektu elektronického měření sledovanosti televize a slouží především k mapování vývoje změn v české populaci zejména z hlediska úrovně sledovanosti televize a vývoje televizního a technologického (ale i mediálního) vybavení českých domácností. V rámci kontinuálního výzkumu jsou sledovány takové oblasti jako možnost příjmu pozemního vysílání, satelitního vysílání, kabelového vysílání, druh příjmu (analogový, digitální) a také zjišťování poskytovatele signálu (např. kabelového operátora, přijímaný satelit apod.). Mimo jiné se sleduje v určité míře také úroveň mediální a technologické vybavenosti v oblasti IT , videorekordérů, DVD apod. Cílem výzkumu je především zjistit důležité charakteristiky domácností pro kontrolu a zajišťování reprezentativity vzorku domácností vybraných pro elektronické měření sledovanosti televize.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).