Hlavní navigace

Český rozhlas nebude prozatím vybírat za počítače připojené k Internetu

[Tisková zpráva] [Praha 18. 10. 2005] Poplatkový summit odborníků zejména z Českého rozhlasu a České televize na svém včerejším jednání dospěl ke společnému vyjádření veřejnoprávních médií k diskutovaným tématům spojených s platbou koncesionářských poplatků.

Sdílet

Odpovědi na nejvíce diskutované otázky:

Je počítač rozhlasovým/te­levizním přijímačem?

Zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění stanoví, že předmětem rozhlasového/te­levizního poplatku, tedy rozhlasovým/te­levizním přijímačem, je zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového/te­levizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za rozhlasový/te­levizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Osobní počítač vybavený kartou obsahující rozhlasový nebo televizní tuner (kartu) umožňující příjem rozhlasového nebo televizního vysílání tzv. “na anténu“ je ve smyslu zákona č. 348/2005 Sb. § 2 předmětem rozhlasových/te­levizních poplatků.

Je mobilní telefon umožňující příjem rozhlasového vysílání rozhlasovým přijímačem?

Zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění stanoví, že předmětem rozhlasového poplatku, tedy rozhlasovým přijímačem, je zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Mobilní telefon vybavený kartou obsahující rozhlasový tuner umožňující příjem rozhlasového vysílání tzv. “na anténu“ je ve smyslu zákona č. 348/2005 Sb. § 2 předmětem rozhlasových poplatků.

Mobilní telefony umožňující reprodukovat rozhlasové vysílání na základě příjmu „datového toku“ se za předmět rozhlasového poplatku nepovažují.

Musím platit rozhlasové/te­levizní poplatky za počítač připojený k Internetu?

Protože v tuto chvíli není možné jednoznačně odpovědět na otázku, jestli lze považovat počítače a podobná zařízení, přijímající rozhlasové/te­levizní vysílání prostřednictvím Internetu šířeného po drátě či bezdrátově, za zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového/te­levizního vysílání, nebudou Český rozhlas a Česká televize z počítačů a podobných zařízení, přijímajících rozhlas a televizi pouze prostřednictvím Internetu, poplatek prozatím vybírat. Obě instituce však konstatují, že překotný technologický vývoj v oblasti telekomunikací rozostřuje dosavadní právní kategorie rozhlasového/te­levizního přijímače, a intenzivně analyzují, jak stávající zákon dopadá, resp. může v budoucnu dopadat na technologický trend tzv. konvergence médií.