Hlavní navigace

Prima chce obejít zákon, RTA požaduje ochranu svých práv od státu

[Tisková zpráva] Regionální Televizní Agentura, a.s. sdružující pět provozovatelů regionálního televizního vysílání se rozhodla obrátit na státní orgány s žádostí o ochranu svých licencí pro regionální televizní vysílání. Důvodem je snaha FTV Prima s.r.o. zneužít liberalizace televizního trhu k tomu, aby se zbavila svých závazků vůči společnostem sdruženým v RTA. Chystané „nahrazení“ kanálu Prima kanálem Prima family totiž nemá jiný cíl, než se „očistit“ od povinnosti poskytovat vysílací čas regionálním vysilatelům.

Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

RTA se proto obrací na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad a očekává, že tyto státní instituce zajistí pokračování současného modelu – tedy připojování regionálního vysílání RTA do hlavního programu Primy na současné pozici v multiplexu 2 - ať už se tento program bude jmenovat jakkoliv.

Kroky RTA vycházejí z těchto historických faktů:

  • Celoplošné vysílání FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) mohlo vzniknout jedině díky kmitočtům od počátku vyčleněným pro regionální vysílání.
  • Regionálním vysilatelům za to bylo umožněno připojování do hlavního programu Primy a FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) byla naopak uložena povinnost tento celoplošný program dodávat.
  • Celé toto uspořádání bylo od počátku garantováno státem a zakotveno v licenčních podmínkách obou stran.

„FTV Prima v minulosti využila všech výhod tohoto uspořádání. Na regionálních kmitočtech si postavila vysoce ziskovou celoplošnou televizi a ještě k ní v procesu digitalizace získala tzv. kompenzační licence na kanály Prima cool a Prima love. Proto je pro nás zcela nepřijatelné, aby se teď zbavila svých povinností, které z modelu vyplývají. Navíc po zveřejnění programového schématu kanálu Prima family je evidentní, že se nejedná o žádnou změnu programu, ale pouze o formální přejmenování kanálu s jediným cílem – vystrnadit z vysílání regionální provozovatele,“ řekl k tomu ředitel RTA Pavel Zuna.

RTA se proto obrací:

1) Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ČR s žádostí o ochranu svých licencí na základě dodržovaní stanovených licenčních podmínek společností FTV prima s.r.o.

2) Na Český telekomunikační úřad s upozorněním, že pozice pro regionální vysílání vznikly z vůle státu a technicky se dobudovávaly za státní peníze. Hrozí tak nebezpečí, že z peněz daňových poplatníků se vyčerpaly prostředky v řádu desítek milionů korun, které teď přijdou vniveč.

3) Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že smlouva kterou České Radiokomunikace uzavřely s FTV Prima (a na jejímž základě chce nyní FTV Prima „nahradit“ program Prima programem Prima family), se dramaticky liší od smlouvy, kterou s Českými Radiokomunikacemi musely uzavřít regionální vysilatelé. RTA se proto domnívá, že se jedná o zneužití dominantního postavení na trhu.

RTA je přesvědčena, že je v celém sporu jednoznačně v právu a že oslovené státní instituce rozhodnou tak, aby počínaje 1.lednem 2012 nezačala RTA vznikat finanční újma, kterou by musela nárokovat právní cestou.

Regionální provozovatelé televizního vysílání RTA:
RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o.
RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.
RTA JIŽNÍ MORAVA, a.s.
RTA ZLÍN, s.r.o.
RTA OSTRAVA, s.r.o.