Hlavní navigace

Růst trhu podnikových aplikací letos zpomalí na 5,4 procenta

[Tisková zpráva] Organizace kvůli snižujícím se rozpočtům zpřísňují požadavky na informační systémy

Sdílet

Z analýzy společnosti IDC vyplývá, že český trh podnikových aplikací letos poroste jen o 5,4 procenta, přestože v roce 2008 rostl více než třikrát rychleji. Podle společnosti SAP, která byla v roce 2008 s podílem 47 procent největším dodavatelem podnikových aplikací v České republice, dochází spolu se zpomalováním trhu i ke změnám v nákupním chování organizací. Zatímco dříve si například některé podniky pořizovaly informační systém jen kvůli novým funkcím, dnes jsou opatrnější a vedle návaznosti řešení na konkrétní a aktuální podnikové cíle požadují od dodavatelů i vyčíslení přínosů a návratnosti.

„Organizace dnes čelí mnohem silnějším tlakům ze strany zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců i regulačních orgánů, které se pak negativně projevují ve zpomalení jejich růstu nebo problémech s cash flow. Současně mají k dispozici méně prostředků na podporu své činnosti s využitím informačních systémů. To pak může z výběru takového řešení snadno vytvořit jeden z klíčových faktorů budoucího úspěchu či neúspěchu celého podniku,“ řekl Radomír Kolařík, generální ředitel společnosti SAP Česká republika.

Podle Kolaříka se dnes organizace při výběru podnikových aplikací mnohem častěji zaměřují na pokrytí jen vybraných oblasti podnikání, které považují za aktuálně i strategicky nejdůležitější, od čehož si slibují nejen rychlejší efekty, ale i nižší náklady. Menší firmy například více investují do řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), protože pro ně zákazníci v době horší dostupnosti peněz často představují jediný zdroj příjmů. Vedle smyslu investic však organizace přísněji posuzují i jejich přínosy nebo návratnost.

„Požadavek na vyčíslení očekávaných přínosů a návratnosti pomalu doprovází téměř každé výběrové řízení, protože s jeho pomocí mohou pracovníci IT obhájit plánovaný projekt před svým vedením. Vznikají díky tomu i zajímavé statistiky, které poukazují na oblasti, v kterých firmy dosahují největších zlepšení,“ vysvětluje Radomír Kolařík ze společnosti SAP Česká republika.

Podle statistik společnosti SAP může například zavedení systému pro finanční kontrolu a řízení rizik zrychlit inkaso pohledávek o 10 až 15 procent nebo snížit objem rizikových pohledávek o 20 až 50 procent. Podnikové aplikace zaměřené na provozní řízení dokážou například snížit spotřebu materiálu o dvě až tři procenta nebo snížit náklady na expedici až o 20 procent. Řešení typu business intelligence naopak umí zkrátit dobu přípravy reportů až o 75 procent.

„Podrobněji se začíná mapovat i oblast návratnosti podnikových aplikací. Například z analýzy společnosti AMR Research, která se zabývala návratností řešení SAP ve vybraných firmách, vyplynulo, že nejrychleji se organizacím vrací investice do řešení zaměřených na úsporu nákladů nebo zlepšení příjmů, nejpomaleji naopak investice řešící strategické potřeby,“ řekl Radomír Kolařík, generální ředitel společnosti SAP Česká republika.

Podle analýzy AMR Research se například aplikace na kompletní vyřizování objednávek, jejímž cílem je zlepšit distribuci, může v úsporách vrátit již do osmi měsíců. Řešení pro nákup zaměřené na snížení nákladů mělo průměrnou návratnost 19 měsíců a řešení business intelligence zaměřené na zlepšení příjmů se v průměru vrátilo za dva roky. Naopak u řešení strategického charakteru z oblasti výroby se může návratnost pohybovat až okolo deseti let.

Podle společnosti SAP lze na trhu podnikových aplikací do budoucna očekávat především zvýšený zájem o řešení z oblasti řízení rizik, řešení business intelligence a nástroje pro efektivní využívání podnikových dat, větší využití sociálních sítí v informačních systémech i zvyšující se podíl podnikových aplikací, které jsou poskytovány ve formě software jako služba.

O společnosti SAP
SAP je největším světovým poskytovatel aplikačního softwaru pro podniky a organizace všech velikostí. Subjektům působícím ve více než 25 oborech umožňují řešení SAP být nejlépe řízenými organizacemi svého druhu. Společnost SAP má více než 86 tisíc zákazníků ve 120 zemích a její akcie jsou obchodovány na několika světových burzách – včetně Frankfurt Stock Exchange a NYSE – pod kódovým označením „SAP“. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Více informací najdete na www.sap.com.