Hlavní navigace

Rychlostní rekord v mobilní komunikaci: Bezdrátový přenos 1GB/s

[Tisková zpráva]

Sdílet

Rychlostní rekord v mobilní komunikaci: Bezdrátový přenos jednoho gigabitu za vteřinu

Výzkumné laboratoře společnosti Siemens, divize Komunikace, dosáhly světového rekordu. Vůbec poprvé došlo k mobilnímu přenosu dat v reálném čase rychlostí jednoho gigabitu za vteřinu (Gbit/s), což se rovná jednomu tisíci megabitů za vteřinu (Mbit/s). Pro srovnání, sítě WLAN v současné době umožňují nejrychlejší bezdrátové přenosy dat do mobilních zařízení o rychlostech kolem 50 MBit/s. Této rekordně vysoké rychlosti dosáhl Siemens kombinací tzv. inteligentního anténového systému, sestávajícího ze tří vysílajících a čtyř přijímajících antén, a technologie ortogonálního frekvenčního multiplexu (OFDM). Tyto technologie, které dokáží obzvlášť účinně využívat frekvenčního pásma, jsou odborníky považovány za vysoce slibné moduly mobilní komunikace v další generaci po W-CDMA.

V době, kdy bude nastupovat další generace mobilních komunikací, což se přepokládá v roce 2015, se potřeba přenosových kapacit pro hlas, data, obrázky a multimedia podle konzervativních odhadů zdesetinásobí. „Mobilní komunikační systémy budoucnosti budou muset daného frekvenčního pásma využívat s maximální efektivitou a nejnižší možnou energetickou spotřebou,“ uvedl Christoph Caselitz, prezident divize mobilních sítí společnosti Siemens, divize Komunikace. „Prostřednictvím našeho experimentálního systému jsme schopni demonstrovat, jak výkonné mohou být inteligentní antény v kombinaci s OFDM. Tímto jsme vytvořili významný modul budoucích mobilních komunikačních systémů.“

Odborníci označují inteligentní anténové systémy jako „víceanténové systémy“ či systémy „MIMO“ (Multiple Input, Multiple Output). Tyto systémy jsou založeny na tom, že více antén současně vysílá různé datové toky prostřednictvím téhož radiového kanálu a frekvenčního pásma. Technologii lze přirovnat k místnosti, ve které více skupin lidí současně konverzuje jak v rámci své skupiny, tak se členy ostatních skupin, aniž by se vzájemně rušili. Na rozdíl od tradičních samostatných antén, které vysílají každá na jiné frekvenci, metoda MIMO umožňuje násobení přenosových rychlostí díky výrazně efektivnějšímu využití zdrojů nákladného přenosového pásma.

Jedním z důvodů, proč nejsou víceanténové systémy v současné době využívány, je požadavek velmi vysokého výpočetního výkonu na straně přijímacího zařízení. Je to z toho důvodu, že informace, které jsou simultánně vysílány a přijímány více anténami, je třeba na straně přijímacího zařízení v reálném čase rekonstruovat. Tento požadavek přesahuje možnosti čipů, běžně používaných v současných mobilních komunikačních zařízeních. Výzkumní experti společnosti Siemens tuto překážku překonali pomocí nových a optimalizujících algoritmů zpracování signálu, které lze efektivně implementovat v současných hardwarových modulech.

Uvedený zkušební systém pracuje v pásmu 5 GHz o šířce 100 MHz. Použitá přenosová metoda ortogonálního frekvenčního multiplexu (OFDM) chrání signály před většinou typů interference, jakou jsou echa způsobená odrazy signálů od budov. Tato metoda, která je známa již dlouho a je považována za vysoce slibnou přenosovou technologii pro mobilní komunikační systémy budoucnosti, je již dnes využívána v sítích WLAN, stejně jako v přenosech digitální televize (DVB) a digitálního rádia (DAB).

Výzkumný tým společnosti Siemens již pracuje na dalším zvyšování přenosových rychlostí a mobility zařízení vybavených více anténami.

Siemens vyvinul svůj experimentální gigabitový přenosový systém, který bude veřejnosti poprvé představen v rámci 3GSM World Congress 2005 ve francouzském Cannes, ve spolupráci s Fraunhofer Institute for Telecommunications (Institut Heinricha Hertze) a Institutem aplikované technologie rádiových systémů.


Siemens, divize Komunikace, je jedním z největších světových dodavatelů v oblasti telekomunikací. Siemens je jediným subjektem na trhu, který svým zákazníkům poskytuje kompletní portfolio, od zařízení pro koncové uživatele po komplexní síťové infrastruktury pro podniky a operátory, včetně souvisejících služeb. Siemens, divize Komunikace, je předním světovým inovátorem v oblasti konvergovaných technologií, produktů a služeb pro bezdrátové, pevné a podnikové sítě. Jedná se o největší divizi v rámci koncernu Siemens, která působí ve více než 160 zemích světa. V obchodním roce 2004 (skončil 30. září) měla tato divize se 60.000 zaměstnanci obrat kolem 18 miliard EUR.

Další informace o divizi Komunikace najdete na www.siemens.cz/com

Fraunhofer Institute for Telecommunications, Institut Heinricha Hertze

Institut Heinricha Hertze je jedním z předních výzkumných ústavů v oblasti telekomunikací a věnuje se výzkumu témat, jakou jsou širokopásmové mobilní systémy a technologie elektronického snímání obrazu v multimediálních a fotonických sítích. Německo-čínská laboratoř mobilních komunikací (MCI) při Institutu Heinricha Hertze byla založena v loňském roce BMBF a čínským ministerstvem MOST na podporu vývoje širokopásmových mobilních systémů. Hlavní pozornost je věnována rozvoji mobilních systémů, W-CDMA, WLAN, ad-hoc a sensorových sítí, stejně jako vývoji nových technik zvyšování spektrální výkonnosti: víceanténové, vícesignálové systémy a víceuživatelské přijímače. Laboratoř se rovněž věnuje vývoji metod vícevrstvé optimalizace pro HSUPA/HSDPA, i technikám řízení heterogenního přístupu pro efektivní propojování tradičních radiových technologií.

Další informace na www.hhi.fraunho­fer.de/english
Institut aplikované technologie radiových systémů (IAF)
Realizace vysokokapacitních digitálních komunikačních systémů představuje hlavní cíl aktivit Institutu aplikované technologie radiových systémů (IAF). Institut disponuje rozsáhlým know-how, získaným prostřednictvím četných úspěšných projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Podíl na aktuálních výzkumných projektech a dlouhodobá spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy pomáhá udržovat IAF na špici technologického vývoje.
IAF působí v oblasti „vysokorychlostních digitálních rádiových přenosů dat“ od svého založení v roce 1992. Jeho technologické zaměření vychází z dlouhodobé, průběžné probíhající spolupráce s projektovými partnery, zejména v oblasti přenosové technologie OFDM, která nabízí nové možnosti robustních radiových přenosů dat.
Další informace najdete na domovské stránce IAF www.iaf-bs.de/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).