Hlavní navigace

S&T: mySAP All-in-One pro společnost Terichem

[Tisková zpráva] PRAHA, 19. listopadu 2010 – Velký výrobní slovenský podnik Terichem si vybral nadnárodního systémového integrátora S&T pro implementaci řešení mySAP All-in-One. Terichem tak používá stejný informační systém jako jeho holdingová společnost ve Finsku, zlepšil také svou celkovou výkonnost.

Sdílet

S&T mělo za úkol optimalizovat podnikové procesy a co nejvíce zprůhlednit důležitá  výrobní data. Rozhodnutí im­plementovat v Terichemu ERP řešení bylo zčásti ovlivněno používáním informačního systému SAP v mateřské firmě ve Finsku i v dalších pobočkách. Řešení SAP sjednocuje všechny procesy a reportovací nás­troje s tím, co se používá v mateř­ské firmě.  

Projekt mySAP All-in-One zahrnuje implementaci modulů pro finance, logistiku, kvalitu a workflow. Výhledově se plánuje ještě nasazení modulu údržby. Pro dodávku celého řešení bylo S&T vybráno díky svým rozsáhlým zkušenostem s implementacemi SAP a dobrým referencím ve výrobním sektoru. 

„Výhody implementace mySAP All-in-One spatřujeme především v náhradě různých a pro některé účely málo vhodných informačních systémů jedním, a to velmi rozvinutým systémem. Je to řešení, které nám zajišťuje zlepšenou kvalitu dat. Současně vytváří základnu pro efektivnější koordinaci výroby, prodeje a logistiky s pobočkou Terichemu na Ukrajině,“ říká Ladislav Dulovič, finanční ředitel Terichemu a.s. 

Firma Terichem a.s. byla založena v roce 1995 jako společný podnik slovenského Chemosvitu a finské společnosti AB RANIPLAST OY. Terichem se zaměřuje hlavně na výrobu biaxiálně ori­entovaných polypropylenových (BOPP) filmů pro polymerové obaly, používané v elektrotechnickém průmyslu i jinde. Terichem má výrobní podniky na Slovensku a Ukrajině a své výrobky dodává do celého světa.  

Shrnutí  přínosů pro zákazníka:

  • Optimalizace výrobních procesů
  • Větší přehlednost dat v oblasti výroby a kvality
  • Přesnější záznamy o výrobě i zásobách materiálu a zboží
  • Podpora marketingu
  • Podpora řízení kvality
  • Podpora elektronické výměny dat mezi obchodními partnery

O společnosti S&T CZ

Společnost S&T CZ je jedním z největších systémových integrátorů v Čes­ké  republice. Firma je součástí nadná­rodní skupiny S&T AG, předního evropského dodavatele IT řešení a služeb, zastoupeného v 19 zemích střední a východní Evropy a regionu D-A-CH (německy mluvící země). S&T AG čítá přibližně 2600 zaměstnanců. 

S&T CZ v Česku disponuje týmem téměř 230 odborníků a má pobočky v osmi městech: v Praze, Brně, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Olomouci a Ostravě. Do tuzemské skupiny S&T rovněž patří dodavatel lékařské techniky S&T Plus. Centrála nadnárodní skupiny S&T AG sídlí v Rakousku, s akciemi společnosti se obchoduje na Vídeňské burze. 

S&T CZ navrhuje, dodává a provozuje informační systémy a poskytuje řešení  a služby v oblasti informačních technologií. Zaměřuje se zejména na výrobní podniky a utility, finanční instituce, obchodní  organizace a veřejnou správu. K dlouhodobým klíčovým zákazníkům společnosti patří například Škoda Auto, Komerční banka, Česká spořitelna, Citibank, RWE, Pricewaterhou­seCoopers, MPSV ČR, MMR ČR a další. 

http://www.sntcz­.cz/