Hlavní navigace

Společnost SAP i ve druhém čtvrtletí snížila emise CO2

[Tisková zpráva] Společnost SAP zveřejnila čtvrtletní aktualizaci zprávy o trvale udržitelném rozvoji včetně předběžného odhadu emisí CO2. Za druhé čtvrtletí roku 2010 se společnosti SAP podařilo snížit své emise skleníkových plynů o 5 000 tun v porovnání s prvním kvartálem roku 2010. Hlavní podíl na snížení uhlíkové stopy měla orientace na energii z obnovitelných zdrojů a celkové snižování spotřeby energií. Tato dlouhodobá strategie je bezpodmínečně nutná pro dodržení závazku společnosti SAP udržet celkové emise CO2 v roce 2010 pod úrovní 460 000 tun.

Sdílet

Díky strategii trvale udržitelného rozvoje tak uhlíková stopa společnosti SAP klesla z 120 000 tun na 115 000 tun za čtvrtletí, a to i přes nárůst služebních cest způsobený celkovým oživením ekonomiky ve druhém čtvrtletí.

V roce 2009 se SAP zavázal snížit své emise oxidu uhličitého do roku 2020 zpět na úroveň, jaké dosahovaly v roce 2000 – tedy na 275 000 tun ročně. To znamená omezení uhlíkové stopy téměř o polovinu v porovnání s maximem 540 000 tun z roku 2007. K analýze údajů o efektivitě využívání energií a produkci skleníkových plynů vytvořil SAP vlastní řešení SAP® Carbon Impact OnDemand, které pomáhá identifikovat klíčové oblasti pro nasazení ekologicky šetrných technologií. Bylo zjištěno, že se jedná zejména o datová centra, dopravu a provoz kanceláří.

Pro zvýšení efektivity využití energií v datových centrech používá SAP moderní technologie založené na virtualizaci a hardware s optimalizovanou spotřebou. Dvě největší datová centra společnosti SAP získala díky tomuto přístupu certifikaci energetické efektivity dle přísných německých standardů. Certifikaci, kterou se v té době mohlo pochlubit pouze deset dalších datových center, udělila v dubnu 2010 organizace TÜV Rheinland.

SAP také stále více využívá energii z obnovitelných zdrojů, která v současnosti tvoří 50 % z celkového odběru elektrické energie. Dalším krokem bude zvyšování podílu videokonferencí ve firemní komunikaci a optimalizace dopravy zaměstnanců v rámci celé společnosti SAP.

Podrobné informace o emisích a udržitelném rozvoji naleznete ve čtvrtletně aktualizované zprávě SAP o udržitelném rozvoji. Tato zpráva obsahuje i informace o spolupráci SAP s Konsorciem pro udržitelný rozvoj (Sustainability Consortium) a podrobnosti o vzniku a přínosech „kodexu ekologicky uvědomělého dodavatele“ (viz. také SAP Supplier Code of Conduct).