Hlavní navigace

SAP ocenil čtyři české projekty za kvalitu

[Tisková zpráva] SAP Quality Awards 2010 ocenily RPG Real Estate, Letiště Praha, České dráhy a Keramiku Soukup

Sdílet

Společnost SAP oznámila vítěze letošního ročníku cen SAP Quality Awards 2010 pro oblast střední a východní Evropy. Mezi osmi oceněnými byly i projekty českých společností RPG Real Estate, Letiště Praha, České dráhy a Keramika Soukup. Společnost SAP uděluje ceny Quality Awards každoročně projektům, které dodržely kvalitativní zásady SAP, dosáhly hladké implementace a splnily očekávané obchodní přínosy.

„Kvalita je srdcem všeho, o co se v poskytování řešení a služeb našim zákazníkům snažíme. Získaná ocenění znamenají, že dotyčné projekty nebyly jen úspěšně implementovány, což už samo o sobě vyžaduje velkou pozornost, ale udělaly i jeden krok navíc směrem k zajištění maximální kvality napříč všemi procesy,“ řekl dnes Petr Viktora, generální ředitel společnosti SAP ČR.

Společnost SAP udělovala ceny Quality Awards 2010 v podobě zlatých, stříbrných a bronzových ocenění, a to ve třech kategoriích – Nová podniková řešení, Implementace ve velkých podnicích a Implementace v malých a středních firmách.

Zlato v kategorii Nová podniková řešení získal projekt implementace manažerské nadstavby ve skupině RPG Real Estate realizovaný firmou Mibcon, v jehož rámci bylo implementováno řešení SAP BPC pro plánování, reporting a konsolidaci do 33 společností. Nový systém například výrazně zkrátil dobu konsolidace, sjednotil reporting v celé skupině, vytvořil jednotnou datovou základnu a umožnil flexibilní modelování budoucího vývoje nejen v průběhu standardizovaného plánovacího procesu.

Stejně úspěšný byl projekt realizovaný Letištěm Praha ve spolupráci se společností IBM, který získal zlato v kategorii Implementace ve velkých podnicích. Spočíval v zavedení inovativního řešení IBM BlueSky postaveného na informačním systému SAP ERP, které na základě dat z letištní operační databáze sjednotilo zpracování, výpočet a fakturaci letištních poplatků a poplatků za služby handlingu. Umožnilo tak flexibilní tvorbu obchodní a marketingové politiky a pomocí reportingu v SAP/BW umožnilo managementu společnosti sledovat výkonnostní a finanční ukazatele na bázi denní aktualizace dat.

V kategorii Implementace ve velkých podnicích uspěl i projekt v Českých dráhách realizovaný společností ČD Telematika, který získal bronz. Zavedení nového centralizovaného řešení SAP pro oblast řízení lidských zdrojů a mzdovou administrativu zde umožnilo standardizovat HR procesy napříč všemi odděleními a součástmi Českých drah a od letošního roku rovněž provádět výplaty on-line.

Čtvrtým oceněným byl projekt pro společnost Keramika Soukup realizovaný firmou Sabris, který získal bronz v kategorii Implementace v malé a střední firmě. V jeho rámci došlo k přechodu z řešení SAP Business One na komplexnější SAP All-in-One, který zlepšil procesy v oblasti zásobování a obchodního cyklu. Došlo zde například ke zrušení papírových objednávek. Společnost SAP uděluje zlatá, stříbrná a bronzová ocenění na základě rozhodnutí poroty, kterou tvoří zástupci odborného vedení SAP a týmu věnujícího se řízení kvality. Ocenění hodnotí na projektech především dodržování deseti prvidel kvality SAP, realizaci rychlé přidané hodnoty, snížování celkových nákladů na implementaci a dosahování maximální kvality v jednotlivých oblastech implementace.