Hlavní navigace

Nové řešení SAP pomůže firmám kontrolovat vyprodukované emise

[Tisková zpráva] Společnost SAP loni snížila objem vyprodukovaných emisí o 16 procent

Sdílet

Společnost SAP představila nové řešení SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management. Společnostem umožňuje lépe řídit aktivity udržitelného rozvoje a mít neustále k dispozici souhrnné výsledky například o vyprodukovaných emisích. Skupina SAP si dala závazek snížit do roku 2020 své emise na úroveň roku 2000. Jen za poslední rok se společnosti SAP podařilo snížit objem vyprodukovaných emisí o 16 procent.

„Naší morální povinností je začít u sebe a zajistit, aby podniky v rámci naší skupiny pracovaly transparentním a odpovědným způsobem, zanechávaly minimální ekologické stopy a zasazovaly se o zlepšení sociální situace druhých. Společnosti, které chtějí být považovány za průkopníky udržitelného rozvoje, se však musejí zajímat nejen o emise, ale měly by začít proaktivně řídit celou škálu projektů udržitelného rozvoje,“ řekl Peter Graf, ředitel pro udržitelný rozvoj a výkonný vice president divize Sustainability Solutions ve společnosti SAP AG.

Nové řešení SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management pomáhá organizacím sledovat a měřit jejich výkonnost v celé řadě oblastí, od ekonomické, přes sociální až po environmentální. Aplikace provádí sběr dat týkajících se udržitelného rozvoje z různorodých zdrojů a tato data následně převádí do souhrnných výsledků. To společnostem umožňuje lépe sledovat naplňování strategie udržitelného rozvoje a omezit čas věnovaný neefektivnímu sběru dat a vytváření reportů.

S pomocí nového softwaru si tak mohou společnosti jednodušeji stanovit cíle udržitelného rozvoje, měřit a komunikovat své výkony i návratnost vynaložených investic a snížit náklady na sběr dat a vyhodnocování chyb. Řešení navíc jako vůbec první získalo certifikaci programu Global Reporting Initiative (GRI), která garantuje, že veškerý interní i externí reporting odpovídá mezinárodním požadavkům na jeho strukturu.

Společnost SAP sama řešení pro řízení udržitelného rozvoje aktivně používá. Jejím cílem je snížit objem vyprodukovaných emisí do roku 2020 na úroveň roku 2000, kdy činil zhruba 275 000 tun oxidu uhličitého. Oproti objemu z roku 2007 ve výši 540 000 tun oxidu uhličitého to znamená snížení o zhruba polovinu. Cílem je přitom snížit nejen vlastní přímé emise, ale také nepřímé emise produkované například služebními cestami, které v roce 2007 tvořily 42 procent z celkových emisí společnosti. Z informací společnosti SAP vyplývá, že objem emisí vyprodukovaných v roce 2009 se oproti roku 2008 podařilo snížit o 16 procent na 425 000 tun oxidu uhličitého.

O společnosti SAP
SAP je největším světovým poskytovatel aplikačního softwaru pro podniky a organizace všech velikostí. Subjektům působícím ve více než 25 oborech umožňují řešení SAP být nejlépe řízenými organizacemi svého druhu. Společnost SAP má více než 95 tisíc zákazníků ve 120 zemích a její akcie jsou obchodovány na několika světových burzách – včetně Frankfurt Stock Exchange a NYSE – pod kódovým označením „SAP“. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

Více informací najdete na www.sap.com.