Hlavní navigace

SAP sestavil žebříček příznaků, které identifikují špatnou práci s klíčovými podnikovými informacemi

[Tisková zpráva] Společnost SAP uvedla na trh nové řešení SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation, které má pomoci středně velkým firmám lépe analyzovat a řídit vlastní fungování tváří v tvář ekonomické krizi. Software umožňuje automaticky generovat důležité výkazy o dění ve firmě, zlepšit plánovací procesy a okamžitě identifikovat příčiny vznikajících problémů. SAP zároveň sestavil žebříček příznaků, podle kterých mohou manažeři firem rozpoznat, že práce s informacemi v jejich firmě není na potřebné úrovni.

Sdílet

„Současná ekonomická situace od manažerů vyžaduje schopnost přijímat rychlá rozhodnutí a okamžitě řešit vznikající problémy, jako je pokles odbytu určitého sortimentu, vzrůstající nákladovost nebo neekonomičnost jednotlivých oddělení. Řada firem přitom nemá vhodné prostředky, aby tyto problémy vůbec byla schopna včas zjistit,“ řekl Radomír Kolařík, generální ředitel SAP ČR. „Problémy v tomto směru zaznamenáváme hlavně u středně velkých firem, které už jsou příliš velké na to, aby měl management těsný kontakt s každodenní činností, ale ještě ne tak velké, aby bylo využívání nástrojů Business Intelligence běžnou součástí jejich procesů.“

Vedení řady firem běžně dostává informace o fungování podniku v podobě excelových tabulek, jejichž příprava je ale časově náročná a informace nejsou proto k dispozici ihned, když jsou zapotřebí. Takové výkazy na vzniklé problémy v ekonomice podniku upozorňují pozdě a většinou také neumožňují zpětnou analýzu toho, kde přesně problém vznikl.

Společnost SAP identifikovala následující typické příznaky, podle kterých může management firmy rozpoznat, že pro efektivní řízení potřebuje sofistikovanější řešení Business Intelligence:

  • Různá oddělení mají „svou verzi“ důležitých údajů, a jejich hodnoty se mezi sebou liší. Místo analýzy problému a hledání jeho řešení se tak pracovníci na poradách dohadují o to, čí údaje jsou správné.
  • Nelze provést detailní analýzu, protože některé dílčí údaje nejsou k dispozici. Společnost například ví, jaký zisk přinášejí jednotlivé její prodejny, ale není schopna identifikovat, jaké zboží se v nich nejlépe prodává.
  • Důležité informace nejsou po ruce, protože s nimi disponují jen určitá oddělení nebo pracovníci. Místo rychlé analýzy údajů je tak manažeři nejprve musejí složitě získávat.
  • Starší údaje nejsou kvalitně archivovány, není proto možné srovnávat vývoj údajů za několik posledních let. Často se při přípravě analýzy zjistí, že aktuální data jsou v příslušné tabulce, ale loňskou tabulku zpracoval pracovník, který již ve firmě není – a údaje jsou neznámo kde.
  • Malým i velkým problémům je věnována stejná pozornost, protože manažeři nemají nástroje, jak identifikovat události s nejzásadnějším dopadem na fungování firmy a její výsledky. Často se stává, že problematický projekt je odhalen až tehdy, když se výrazně zpozdí nebo je zásadně překročen jeho rozpočet – a je tedy pozdě na efektivní řešení.

Nový nástroj pro Business Intelligence umožňuje rychlé získání klíčových informací
Přechod na komplexní softwarové řešení Business Intelligence bývá často vnímán jako složitý a drahý krok, společnost SAP proto přišla s novým produktem SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation, který tyto nevýhody eliminuje. Produkt je určen středně velkým firmám se sto a více zaměstnanci, jeho implementace trvá tři až čtyři měsíce a cena se pohybuje v řádech stovek tisíc korun.

„Firmy v dnešní době potřebují dostupné řešení za rozumnou cenu, které jim pomůže rychle zlepšit vlastní řízení, aniž by museli implementovat nový podnikový informační systém nebo měnit ten stávající. Abychom tomuto požadavku vyhověli, nabízíme cenově dostupné řešení prostřednictvím široké sítě partnerů. Oslovujeme i zákazníky, které mají existující ERP, CRM nebo HR řešení od jiného dodavatele, ale nemají efektivní nástroj pro vyhodnocení podnikových dat,“ uvedl Martin Ambler, obchodní ředitel SAP ČR pro segment malých a středních firem.

SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation využívá již existujících podnikových dat shromážděných v excelových tabulkách a jiných běžně používaných zdrojích. Nevyžaduje proto složitou migraci dat ani zdlouhavé zaškolování uživatelů. Jeho obsluha je jednoduchá a uživatelsky přátelská, neboť využívá obecně známé nástroje jako například Microsoft Office a také intuitivní webové rozhraní. Jeho výhodou je i snadné vytváření výkazů a analýz – každý uživatel může získat potřebné informace a snadno je zpracovat, aniž by zatěžoval pracovníky IT. To šetří náklady společností, které mají omezené finanční prostředky na informační technologie.

Aplikace mimo jiné poskytuje i automatizovanou analýzu odchylek a jejich základních příčin. Centralizované úložiště dat zahrnuje také aktualizované skutečné hodnoty z provozních systémů firmy, a díky tomu si uživatel může vytvořit obrázek o výkonu firmy v minulosti i v budoucnosti. Pokud například potřebuje porovnat výdaje na marketing v loňském roce s rozpočtem za letošní rok, je možné to zjistit z jedné aplikace během několika vteřin.

Vzhledem k tomu, že systém pracuje s jedinou jednotnou verzí provozních a finančních dat, a to jak historických tak aktuálních, může si být uživatel jist, že jeho rozpočty jsou celistvé a přesné. Díky jednotnosti dat jim uživatel i snadněji porozumí a lépe pronikne do oblasti pravděpodobnosti rizik, kterým tímto může předcházet.

O společnosti SAP
SAP je největším světovým poskytovatel aplikačního softwaru pro podniky a organizace všech velikostí. Subjektům působícím ve více než 25 oborech umožňují řešení SAP být nejlépe řízenými organizacemi svého druhu. Společnost SAP má více než 86 tisíc zákazníků ve 120 zemích a její akcie jsou obchodovány na několika světových burzách – včetně Frankfurt Stock Exchange a NYSE – pod kódovým označením „SAP“. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

Více informací najdete na www.sap.com.