Hlavní navigace

SAP vstupuje na český trh nemocničních informačních systémů

[Tisková zpráva] Nové řešení automaticky propojí záznamy o léčbě pacientů s jejími náklady

Sdílet

Společnost SAP dnes začala v České republice prodávat nemocniční informační systém, který automaticky propojuje veškeré záznamy o léčbě pacientů s jejími náklady. Nové řešení tak českým nemocnicím poskytne celkový přehled o jejich hospodaření a umožní jim lépe řídit efektivitu poskytované lékařské péče. Software, který již dnes používá například 85 procent německých fakultních nemocnic, jim rovněž umožní snížit objem nákladů a administrativy spojené s vykazováním a lépe plnit požadavky pojišťoven na vyúčtování. V českém prostředí se dnes vše obvykle dělá v rozdílných systémech, které neumí spolupracovat.

„Jednou z překážek efektivního řízení současných českých nemocnic je problematické provázání informací o léčbě pacientů s náklady na tuto péči, protože klinické systémy pro evidenci diagnóz a léčby nejsou obvykle propojeny se systémy pro plánování a řízení zdrojů. V řadě případů se například výkazy sestavují ručně, což spotřebovává nejen čas a peníze, ale i vytěžuje zdroje, které by bylo možné efektivněji využít jinde. Tyto nedostatky dokáže náš systém eliminovat,“ řekl dnes Petr Viktora, generální ředitel společnosti SAP Česká republika.

Řešení společnosti SAP pro nemocnice v sobě zahrnuje jak systém pro evidenci a řízení péče o pacienty, tak i systém pro plánování a řízení nemocničních zdrojů. Pacientský systém sleduje celý proces průchodu pacienta nemocnicí od jeho prvotní registrace na příjmu až po jeho propuštění. K pacientovi jsou průběžně přiřazována veškerá data o diagnózách, provedených ošetřeních či poskytnutých lécích, která následně slouží pro vyúčtování nákladů a komunikaci se zdravotními pojišťovnami. To usnadňuje automatická podpora klasifikačního systému DRG.

Pacientský systém je plně integrován se systémem pro finanční účetnictví, kalkulace nákladů a řízení dodávek zdravotnického materiálu. Management nemocnice tak má neustálý přehled o veškerých nákladech, který vychází z aktuálních provozních dat, a může na jejich základě rozhodovat o další strategii. Díky propojení pacientských a finančních dat dokáže systém také jednoduše provádět vyúčtování nákladů pro pojišťovnu nebo dokonce samotného pacienta.

„Systém umožňuje vyúčtovat náklady za poskytnutou léčbu nejen samotné zdravotní pojišťovně nebo pacientovi samoplátci, ale dokáže rovněž rozúčtovat část nákladů na pojišťovnu a část na pacienta. To zatím není ve všech českých nemocnicích možné. Nemocnice se zavedeným systémem budou také moci jednoduše zjistit, kolik je jednotlivé lékařské úkony reálně stojí a porovnat tak svou efektivitu s ostatními,“ vysvětlil Petr Viktora.

Nemocniční informační systém byl vyvinut ve spolupráci se společnostmi T-Systems a Siemens a je připraven k propojení se zdravotní technikou těchto výrobců. Na českém trhu je tento systém novinkou, společnost SAP však v oblasti českého zdravotnictví žádným nováčkem není. Například nemocnice v Ústí nad Labem, Chomutově, Teplicích, Mostu nebo Děčíně či Ústav leteckého zdravotnictví v Praze již dnes používají systém SAP pro řízení zdrojů.

„V současné době již s několika nemocnicemi jednáme o spuštění pilotního projektu s využitím právě nově lokalizovaného systému. Ze strany zdravotnických zařízení jsme zaznamenali o novinku velký zájem, protože české nemocnice na podobné řešení dlouho čekaly. Komplexní nemocniční informační systémy jsou mimo jiné i předpokladem pro úspěšné zavádění elektronického zdravotnictví v Česku, protože bez kvalitních pacientských záznamů v kvalitních systémech není eHealth možný,“ doplnil Petr Viktora ze společnosti SAP.

Po celém světě dnes používá řešení SAP více než 2300 zdravotnických zařízení. Systémy SAP například obsluhují 70 procent všech nemocničních lůžek v Rakousku, 85 procent fakultních nemocnic v Německu nebo 80 procent zdravotnických zařízení v Izraeli. V Singapuru používá systém pro řízení péče o pacienty a řízení zdrojů dokonce 99 procent nemocnic.

„Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že používání našich řešení v nemocniční praxi vede nejen k optimalizaci klinických zdrojů nebo úspoře času a nákladů na administrativní činnosti, ale i ke zvýšení počtu ošetřených pacientů a kvality péče o ně, lepší dostupnosti informací pro sestry a lékaře, snížení chybových požadavků, zvýšení ochrany dat o pacientech nebo standardizaci a schopnosti nemocnic sdílet zkušenosti a nejlepší praxi,“ dodal Petr Viktora.

Největší nárůst podílu na trhu zaznamenala společnost SAP ve Španělsku, kde v současné době její nemocniční informační systém obsluhuje 17 procent lůžek. Jedním z uživatelů systému je například univerzitní klinika v Barceloně, která zaměstnává 4000 lidí. Ta dříve používala řešení SAP pouze pro plánování a řízení zdrojů a nasazením pacientského systému od stejné společnosti chtěla zautomatizovat řízení lékařské péče a klinických zdrojů.

Zvolené řešení mělo pro nemocnici řadu měřitelných přínosů. Nemocnice například ušetřila 85 tisíc Eur ročně jen na tom, že sestry již nemusí do systému každý den ručně zadávat informace o nařízených speciálních dietách. Automatizace požadavků na vyšetření umožnila snížit počet původních papírových o 300 tisíc ročně. Automatické sdílení informací mezi různými odděleními zas umožnilo, že personál již nemusí chodit pro výsledky do laboratoře, což vedlo k dalším 175 tisícům Eur úspor.

Automatizací procesů došlo rovněž k uvolnění administrativních zdrojů, což nemocnici umožnilo rozdělit každý den okolo 30 hodin času svých zaměstnanců na důležitější úkoly. Před nasazením nového řešení zůstávalo také zhruba 30 procent realizovaných aktivit každý měsíc nevyfakturováno, což se nyní neděje a ročně to nemocnici přináší úspory okolo 118 tisíc Eur. Nový pacientský systém navíc umožňoval evidovat 100 procent všech aktivit, což umožnilo objem fakturace ještě zvýšit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).