Hlavní navigace

Sdružení pro internetovou reklamu pořádalo Klubový večer

[Tisková zpráva]

Sdílet

Sdružení pro internetovou reklamu pořádalo Klubový večer

Praha, 20. 5.2004 – Pro členy Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) a spřátelené společnosti upořádal SPIR klubový večer na téma legislativní úpravy zákonů o informační společnosti po vstupu do Evropské unie. Setkání se konalo ve středu 19. května v pražském AVION Klubu.

Hana Nevřalová, ředitelka odboru normotvorby Ministerstva informatiky (MI), v průběhu večera představila téměř třiceti zástupcům internetových serverů a zadavatelů internetové reklamy návrh zákona o některých službách informační společnosti, který MI připravilo, a který je nyní ve druhém čtení v parlamentu. Tento zákon má za úkol implementovat právní rámec internetového podnikání a internetové reklamy požadovaný Evropskou unií do českého právního řádu.

Následná diskuse nad zákonem se vedla hlavně o dvou podstatných bodech – odpovědnost provozovatelů webů za obsah diskusních fór, a o regulaci nevyžádaných obchodních sdělení. Pokud jde o odpovědnost za obsah diskusních fór, je navržený zákon zcela v souladu s potřebami provozovatelů. Jako vyhovující stávajícímu stavu byla účastníky semináře posouzena i většina podmínek regulující rozesílání obchodních sdělení pomocí e-mailu, kontroverzní diskuse se ovšem vedla ohledně možnosti přidávat reklamní sdělení do patičky e-mailů.

Petr Bednář, předseda Výkonné rady a manažer internetových projektů společnosti Ringier ČR, večer komentuje: „Historicky začalo internetové podnikání vznikat v předstihu před legislativní úpravou. Nyní však je již třeba brát na právní stránku internetové reklamy ohled. Proto jsme chtěli dát členům SPIRu možnost diskutovat tyto problémy přímo s tvůrci zákona. Vysoká účast a úroveň diskuse v rámci formální i následné neformální části programu nám ukázala, že akce byla velmi úspěšná.“

Sdružení pro internetovou reklamu připravuje další klubové večery na aktuální témata. Nejbližší by se mělo konat již v červnu.

Pro další informace volejte:

Petr Bednář, předseda VR SPIR
e-mail: bednar@ringier.cz
tel: 225 097 749

Hana Vymětalová, Office Manager SPIR
e-mail: hana.vymetalo­va@spir.cz
tel: 777 151 482