Hlavní navigace

Sedmero pilířů Stefana Milkova

[Tisková zpráva] Portrét sochaře, významného představitele generace dnešních padesátníků a člena proslulé výtvarné skupiny Tvrdohlaví, mapuje jeho život, který začal v Bohumíně, ovšem s kořeny sahajícími do Bulharska i do Polska, jeho inspirační zdroje i neustálé zápasy s hmotou i se sebou samým. Absolvent VŠUP v Praze v ateliéru profesora Malejovského prozatím urazil dlouhou cestu, plnou hledání. Vystavuje hodně v zahraničí, realizuje velké projekty pro veřejná prostranství.

Sdílet

Zabývá se také aktivně hudbou, výrobou kytar, scénografií, malbou, grafikou, je vášnivý motorkář, prostě renesanční člověk v 21. století. Portrét Stefana Milkova, věčného kluka s dlouhými šedivými vlasy a velkýma rukama připravili dramaturg Vladimír Štvrtňa, kameraman Pavel Vildomec a režisér Petr Lokaj. Uvidíte v sobotu 11. 10. 2008 na ČT2 ve 22:00 hodin.

Kulturní dokument je členěn do kapitol, které vycházejí z biblických podobenství zpracovaných Stefanem Milkovem ve formě sloupořadí v galerii Zlatá husa. Každé z témat jakoby zastupuje významnou etapu či rozhodnutí v jeho životě. Vyhnání z ráje symbolizuje všechno, co je v zájmu tvorby třeba obětovat. Abrahám a Izák evokuje vztah otce a syna, ale v širším kontextu také význam rodinného původu a zděděných talentů. Zápas Jákoba s Andělem symbolizuje hledání vlastního vyjádření. Milkov na tomto místě uvádí význam jeho vlastních dětských kreseb, které mu v dospělosti pomohly nalézt svébytné tvarosloví pro vyjádření uměleckého záměru. Kapitola s názvem David a Goliáš zmiňuje vystoupení skupiny Tvrdohlaví, význam jejího účinkování při formování jednotlivých výtvarných proudů z konce osmdesátých let až k současnému hodnocení jednotlivých členů. Příběh Jonáše vytváří prostor pro úvahu nad osudem soch a plastik na veřejných prostranstvích. Pochybnosti o smyslu zvolené cesty, konfrontace s dalšími zájmy a hodnotami, které s přibývajícím věkem vnímá jinak, tyto úvahy nacházejí místo v kapitole Daniel v jámě lvové. Sedmý pilíř nese ve své hlavici reliéf Zuzana a starci, jakési resumé o umění – této žárlivé milence, která hodně dává, ale také si od svého tvůrce mnohé vezme.

Režisér Petr Lokaj v posledních letech oslovil tři sochaře, jejichž tvorba výrazně ovlivňuje současnou atmosféru ve výtvarném umění. V roce 2005 vznikl dokument o Olbramu Zoubkovi nazvaný Nohama na zemi, hlavou ke hvězdám. O rok později v dokumentu Něžná agrese představil televizním divákům rodáka z Hradce nad Moravicí Kurta Gebauera. Dnes přichází s portrétem Stefana Milkova, který má rovněž silné vazby k našemu regionu. Naposledy bylo jeho jméno zmiňováno v souvislosti s instalací artefaktu Brána s kyvadlem na náměstí v Havířově.

Kdykoliv máme příležitost setkat se s výtvarným dílem prostřednictvím jeho tvůrce, poslechnout si, jak on sám uvažuje o své tvorbě a jaké inspirace a touhy provázejí vznik plastik, je to nepochybně zážitek, který napříště pozmění optiku našeho vnímání. Dopřejme si podobný zážitek i tentokrát, v sobotu večer, 11. října 2008 na ČT2.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).