Hlavní navigace

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

[Tisková zpráva] Výsledky dosažené při řešení sedmiletého výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace významným způsobem ovlivnily rozvoj informačních a komunikačních technologií nejen v České republice. Konstatovala to oponentní rada složená z nezávislých odborníků během oponentního řízení, které proběhlo 8. března v Praze. Na rozdíl od minulých let, kdy se každoroční oponentní řízení pravidelně zabývalo aktivitami realizovanými během uplynulého kalendářního roku, tentokrát oponentní rada hodnotila přínos výzkumného záměru i za celou dobu jeho trvání. Své postřehy formulovala v Závěrečné zprávě o řešení výzkumného záměru za období 2004–2010.

Sdílet

     Cílem výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace bylo rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí výzkumného záměru bylo řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb či problematika End to End Performance. V rámci řešení výzkumného záměru se sdružení CESNET účastnilo významných mezinárodních projektů. Důraz byl kladen na jeho zapojení do projektů nejvýkonnější evropské síťové infrastruktury GÉANT, které jsou finančně podporovány Evropskou unií. Ve funkci hlavního řešitele výzkumného záměru působil po celou dobu jeho trvání ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc.

     V Závěrečné zprávě oponentní rada mimo jiné konstatovala, že řešení výzkumného záměru významným způsobem ovlivnilo parametry informační a komunikační infrastruktury pro výzkum a vývoj v České republice, kterou kromě všech veřejných vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR využívají další 304 subjekty, jako jsou výzkumné organizace, nemocnice, knihovny, střední a základní školy a další. Počet individuálních uživatelů se odhaduje na stovky tisíc, přičemž velmi významnou skupinu tvoří studenti vysokých škol.

     Hlavním výsledkem sedmiletého výzkumného záměru je podle oponentní rady moderní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj CESNET2, která se svými parametry a poskytovanými službami řadí mezi nejlepší akademické sítě v Evropě, jak ukazuje například hodnotící analýza TERENA Compendium 2009. „Současný stav infrastruktury (CESNET2) je dobrým výchozím bodem pro jak kvantitativní, tak i kvalitativní rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj, který bude v následujícím období významně ovlivněn vznikem velkých výzkumných infrastruktur v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jejich požadavky na přenos dat,“ uvádí mimo jiné Závěrečná zpráva.

     Jak oponentní rada dále uvedla, pro výzkumný záměr bylo charakteristické, že výsledky výzkumu a vývoje byly přímo aplikovány v infrastruktuře a portfoliu poskytovaných služeb, mimo jiné i v podobě patentů, užitných vzorů, prototypů či funkčních vzorků. (Podrobný seznam aplikovaných výsledků výzkumného záměru je k dispozici na: http://www.ces­net.cz/doc/2010­/aplikovane-vysledky-vz.html.)

     Oponentní  rada vyzdvihla i výsledky výzkumného záměru dosažené v pos­ledním roce jeho realizace, tedy v roce 2010. Podle oponentů se prokázalo, že řešení výzkumného záměru má dlouhodobě vynikající úroveň. To lze dokladovat nejen na příkladech vlastní využitelnosti výsledků, ale i aktivní participací řešitelského týmu na řadě konferencí, jeho účastí na významných projektech v rámci Evropské unie včetně účasti na řízení těchto projektů, počtem odborných publikací či pořádáním vlastních workshopů a seminářů. Ve všech těchto oblastech bylo sdružení velmi aktivní a úspěšné i v roce 2010. (Zápis ze závěrečného o­ponentního řízení je k dispozici na: http://www.ces­net.cz/doc/2010­/oponentura/.)

     Na základě zkušeností a know-how získaného při řešení výzkumného záměru zpracoval tým pracovníků sdružení návrh projektu na zajištění provozu a dalšího rozvoje sítě národního výzkumu a vzdělávání s názvem Velká infrastruktura CESNET, který na ukončený výzkumný záměr Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace plynule naváže. Česká vláda zároveň na základě předložených materiálů schválila zařazení infrastruktury provozované sdružením CESNET do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.

Sdružení  CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. Buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání a zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na: www.cesnet.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).