Hlavní navigace

Seminář ČT na téma Objektivita a vyváženost zpravodajských a publicistických pořadů v České televizi

[Tisková zpráva] V Praze na Kavčích horách se ve čtvrtek 22. října 2009 uskutečnil pracovní seminář pro členy RRTV, Rady ČT a odborné pracovníky televize veřejné služby na téma Objektivita a vyváženost zpravodajských a publicistických pořadů v České televizi.

Sdílet

Panelová diskuze byla věnována tématům objektivity a vyváženosti – tedy problematice, kde Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vede s Českou televizí větší počet správních řízení. V diskusi zazněly názory zástupců České televize i obou správních orgánů (Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady České televize). V jednotlivých vystoupeních byli přítomní hosté i diváci na internetových stránkách ČT postupně seznámeni s aktuální legislativní úpravou televizního vysílání, s postupy radních při řešení stížností a podnětů, metodami analyzování projednávaných pořadů, ale zazněla také kritika ze strany zástupců redakce zpravodajství a aktuální publicistiky na nejasnost některých výroků správních orgánů.

Vedoucí právního útvaru ČT Vladimíra Vocetková upozornila na, v médiích pomíjený fakt, že drtivá většina řízení vedených RRTV vůči televizi veřejné služby je zastavena jako nedůvodná.

Milan Fridrich vyjádřil maximální snahu všech pracovníků Redakce zpravodajství o objektivitu a vyváženost, o pravdivé a přesné informování na profesionální úrovni. Upozornil, že zpravodajské pořady ČT vznikají pod velkým časovým tlakem. Jejich tvůrci ovšem chápu svojí odpovědnost, a proto se seriózně a do hloubky zabývají všemi podněty správních úřadů i veřejnosti a vyvozují z nich důsledky pro svou práci.

Za RRTV se panelu účastnili její předsedkyně Kateřina Kalistová, místopředseda Milan Bouška a ředitelka Analytického útvaru Úřadu RRTV Martina Šotková. Za Radu ČT vystoupil předseda Jiří Baumruk a v diskusi Alena Svobodová. Za Českou televizi v rámci panelu také Milan Fridrich, ředitel Redakce zpravodajství ČT a v diskusi Michal Petrov, šéfredaktor RZ, Kristina Taberyová, vedoucí útvaru výzkumu ČT a tvůrci pořadu Reportéři ČT Marek Wollner, Filip Černý. Odbornou veřejnost zastupovali Vlastimil Ježek, člen Etického panelu ČT a Pavel Herot ze společnosti Media Tenor, který promluvil o analytických přístupech k objektivitě a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech. Seminář moderoval Martin Veselovský.

Všichni účastníci tříhodinové debaty se shodli na užitečnosti podobných setkání a nutnosti pravidelné výměny názorů a informaci na témata, která v běžné praxi řeší každá instituce odděleně. Diskutující měli unikátní možnost seznámit se s prací všech zainteresovaných i s jejich názory a postoji.