Hlavní navigace

Největší rozhlasový seriál o pražské ZOO na Radiožurnálu

[Tisková zpráva] Jak vznikala pražská Zoo? Jaký byl její vývoj od války až po současnost? Kdo byl prvním zvířecím obyvatelem? Nebo kdo patřil mezi nejvýraznější zvířecí osobnosti? Vše co nevíte o Zoo Praha se dozvíte z největšího rozhlasového seriálu připraveného k jeho 80. výročí založení. Od 27. března do konce září uslyšíte každou neděli vždy krátce po deváté a patnácté hodině na Radiožurnálu.

Sdílet

Jubilejní 80. sezonu letos zahájí Zoo Praha a při té příležitost zve Radiožurnál každou neděli k největší procházce historií této zoologické zahrady. V prvních dílech se posluchači od redaktorky Květy Moravcové dozví vše o okolnostech založení Zoo – prvních pokusech a překážkách, kdo byli hlavní protagonisté těchto snah, jaká byla první zvířata nebo třeba o výstavbě prvních pavilonů. Redaktoři Radiožurnálu zapátrají i v rozhlasovém archivu.

Od historie se dále posuneme k novodobému rozvoji od války až po současnost. Nevyhneme se ani povodním z roku 2002, které měly na Zoo tragický dopad a jejichž symbolem se stal lachtan Gaston. Posluchači poznají všechny zásadní zvířecí osobnosti, ale i ty lidské, které se podíleli nebo stále podílí na rozkvětu zahrady a díky nimž ta patří mezi nejlepší na světě. Všední i nevšední témata ze života pražské Zoo budou naplňovat nedělní speciál vždy po deváté a třetí hodině odpoledne až do konce září, kdy Zoo Praha oslaví své jubileum.

Všechny příspěvky i s fotogalerií naleznete také na radiozurnal.cz.