Hlavní navigace

Seriál Poslední sezona zaujal pozoruhodný okruh diváků

[Tisková zpráva] Vůbec první český televizní seriál ze světa ledního hokeje se s diváky na ČT1 rozloučil 22. prosince 2006, kdy byl uveden jeho poslední desátý díl.

Sdílet

Seriál z atraktivního prostředí vrcholového hokeje nahlížející do profesního i soukromého života hokejisty Jana Krola natočil režisér Hynek Bočan podle scénáře Ivana Hejny. Do hlavní role byl obsazen Martin Dejdar, další postavy ztvárnili Petr Forman, Filip Blažek, Pavel Nový, Milan Bahul, Pavel Zedníček, Michal Dlouhý, Martin Stropnický, Lukáš Vaculík, Simona Postlerová, Lenka Krobotová, Táňa Pauhofová, Michael Beran, Zbyněk Fric, Filip Tomsa a Miroslav Táborský. Do hokejově laděného seriálu se podařilo získat i hvězdy z NHL včetně Jaromíra Jágra a jeho Jágr teamu.

Poslední sezona zaujala pozoruhodný okruh diváků. Celkem ji sledovalo 6 455 900 dos­pělých, což představuje 75,43 % starších 15 let. Průměrně ji z dospělého publika vyhledávalo 1 034 000 diváků, tj. 12,1 %. Z řad dětí ve věku od 4 do 14 let ji průměrně vidělo 68 000 diváků, tj. 6,0 %. Z publika, které trávilo v době vysílání Poslední sezony čas v přítomnosti TV obrazovky, si hokejový seriál získal průměrně 28 z každého sta dospělých. Podíl na publiku u dětí (4–14 let) byl více než pětinový (21,82 %), tzn. seriál volilo každé páté dítě v danou dobu u televizorů.

I přes hokejové téma seriálu byla Poslední sezona více vyhledávána ženami než muži. Pravidelně k ní usedalo 13,0 % dospělých žen a 11,1 % dospělých mužů. Naopak v podílu na publiku vykázali mírně vyšší hodnoty muži (28,52 %) než ženy (28,05 %), což vypovídá o tom, že muži jej častěji volili z nabídnuté programové nabídky všech televizí.

Divácká odezva dětí ukazuje vyšší zájem o Poslední sezonu u starších dětí, tj. 10–14letých, které seriál pravidelně sledovaly v počtu 6,9 % při podílu na publiku 22,30 %. Naopak z mladších dětí ve věku od 4 do 9 let vyhledávalo hokejový seriál v průměru 4,9 % při podílu 21,10 %.

Největší úspěch u starších dětí (10–14 let) měl 3. díl seriálu, na který se dívalo 9,9 % 10–14letých při vysokém podílu na publiku 38,52 %.

Divácká odezva podle věku ukazuje, že zájem o Poslední sezonu rostl s věkem diváků, zatímco podíl na publiku mírně kolísal. Nejvyšší průměrnou sledovanost dosáhli senioři starší 65 let, zatímco nejvyšší průměrný podíl na publiku patřil 25–34letým. Naopak nejnižší hodnoty sledovanosti nalezneme u nejmladších dospělých diváků (15–24letých).

Z hlediska vzdělání se největší přízni seriál Poslední sezona těšil u diváků s úplným středoškolským (sledovanost 13,5 %) a vysokoškolským vzděláním (sledovanost 13,0 %). V podílu na publiku naopak mírně předčili diplomovaní (podíl 32,09 %) diváky s maturitou (31,15 %).

Nejméně seriál zaujal diváky se základním vzděláním (sledovanost 9,0 %), kteří vykázali i nejnižší podíl na publiku (23,32 %) ze všech vzdělanostních skupin. Diváci se středním vzděláním bez maturity sledovali Poslední sezonu v počtu 12,3 % při podílu 27,28 %.

Rozdělení divácké obce podle velikosti místa bydliště (VMB) ukazuje, že v obcích do 100 000 obyvatel byl zájem o Poslední sezonu relativně vyrovnaný. Sledovanost (u skupin VMB do 999, 1000 – 19 999, 20 000 – 99 999) se pohybuje od 12,0 do 12,8 % a také podíl na publiku má maximálně 2,2procentní rozdíl.

Jiné divácké chování nalézáme u diváků z velkoměst, kde průměrná sledovanost hokejového seriálu dosáhla 10,9 % a podíl na publiku překročil čtvrtinový podíl jen o 1,51 %.

Ohlédnutí za seriálem Poslední sezona. Po odvysílání posledního dílu seriálu nabídla Česká televize divákům dokument ze zákulisí Poslední sezony. Důvěrné seznámení s prostředím, zajímavosti z natáčení i rozhovory s herci a také s Jaromírem Jágrem – to vše si 29. prosince od 20 hodin na ČT1 nenechalo ujít celkem 538 000 dospělých diváků a 40 000 děvčat a chlapců ve věku od 4 do 14 let. Na dvaapadesátimi­nutový dokument se tedy dívalo 6,3 % dospělých při podílu na publiku 13,77 % a 3,5 % dětí (4–14 let) při podílu 10,96 %.

Výsledky divácké spokojenosti ukazují, jak seriál splnil očekávání diváků. Poslední sezoně vyjádřili diváci průměrnou spokojenost (koeficient 5,8). Spokojenost dospělých s jednotlivými díly seriálu se pohybuje od 5,3 do 6,2. Pětkového pásma (5,0 – 5,9; tedy průměrné spokojenosti) dosáhlo 6 dílů seriálu a šestkový pásmem (6,0 – 6,9; tedy lepším průměrem) byly ohodnoceny 4 díly.

Celková spokojenost žen a mužů se liší o 0,6 koefici­entního bodu. Spokojenější se seriálem byly ženy (koeficient 6,1), jejichž hodnocení Poslední sezony je vyjádřitelné slovy lepší průměr. Ženské publikum hodnotilo jednotlivé díly ve škále od 5,2 do 6,6 s tím, že v šestkovém pásmu bylo 7 dílů. Muži byli se seriálem Poslední sezona spokojeni pouze průměrně (koeficient 5,5). Koeficienty spokojenosti mužského publika zasahují od čtyřkového pásma (1×), přes pětkové (8×) až do šestkového (1×).