Hlavní navigace

Server pre technologických nadšencov Pda.sk prechádza pod strechu Pravdy

[Tisková zpráva] Bratislava, 25. júna 2009 - Pravda.sk, najlepšie hodnotený spravodajský portál na Slovensku*, od dnes preberá pod svoju strechu server Pda.sk zameraný na informácie o multifunkčných mobilných zariadeniach.

Sdílet

Dohoda medzi spoločnosťami Perex, a.s. (prevádzkovateľ Pravda.sk) a Mandra, s.r.o. (prevádzkovateľ Pda.sk) znamená, že spoločnosti budú spoločne rozvíjať doménu pda.pravda.sk tak, aby rástla jej atraktívnosť pre čitateľov a obchodných partnerov. Pre Perex a Mandru je kľúčová vernosť komunity doterajších používateľov Pda.sk, ktorú si chcú udržať a ďalej ju rozšíriť.

Pda.sk oslovuje ľudí, pre ktorých je samozrejmé denné používanie zariadení typu PDA na rutinné činnosti od organizácie času cez e-maily po zisťovanie obedového menu v obľúbenej reštaurácii. Táto cieľová skupina, v nedávnej minulosti okrajová, sa rýchlo stáva masovou. A multifunkčným mobilným zariadením je už takmer každý nový mobilný telefón strednej či vyššej triedy.

Na doméne pda.pravda.sk čitatelia rovnako ako na doterajšej doméne pda.sk nájdu novinky z trhu multifunkčných mobilných zariadení, fundované recenzie, návody na vylepšenia alebo riešenia problémov, rozsiahly katalóg zariadení či fórum na výmenu skúseností medzi používateľmi.

Perex a Mandra aktuálne nechystajú žiadne radikálne zmeny v obsahu Pda.sk. S výnimkou malých dizajnových úprav súvisiacich s prechodom pod portál Pravda.sk sa mení len doména. Za obsahovú stránku aj väčšinu reklamných aktivít ostáva zodpovedný doterajší prevádzkovateľ.

Partnerské spoločnosti už začali spoločne pracovať na inováciách portálu. Prvým cieľom je nový grafický dizajn, ktorý by mal byť nasadený do jesene 2009.

* Podľa prieskumu zrealizovaného spoločnosťou Mediaresearch Slovakia na e-paneli so vzorkou 513 respondentov, reprezentatívnou na internetovú populáciu SR. Zber dát prebiehal od 16. do 23. apríla 2009. Respondenti hodnotili v škále 1 (najlepšia známka) až 5 (najhoršia známka) päť atribútov spravodajských serverov: prvý dojem, prehľadnosť a orientácia, obsah spravodajstva, grafické spracovanie, množstvo reklám.