Hlavní navigace

Servodata zahájila projekt v rámci Operačního Programu Praha Adaptabilita

[Tisková zpráva] Praha, 21. ledna 2009 – Servodata a.s., přední Vallue Added Distributor ITC řešení v České republice, ohlásila zahájení projektu „Vzdělávání zaměstnanců společnosti s cílem zajistit naplnění strategického rozvoje firmy zejména na zahraničních trzích“ v rámci operačního programu OPPA.

Sdílet

Projekt byl schválen v rámci Operačního Programu Praha – Adaptabilita pro společnost Servodata a.s. Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschop­nosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu společnosti Servodata je inovace a rozšíření již fungující firemní metodiky vzdělávání, a její odzkoušení během vzdělávání realizovaného přímo v rámci projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance, širší a top management, stejně jako i pro nové zaměstnance společnosti; celkově zahrnuje 70 osob. Projekt byl zahájen v lednu 2009 a poběží 19 měsíců.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschop­nosti společnosti na národním trhu a na trhu v evropském měřítku. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na inovaci metodiky firemního vzdělávání a souběžnou realizaci vzdělávání zaměstnanců v takových oblastech, které jsou pro rozvoj zaměstnanců a potažmo i společnosti zásadní. Cílů bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud společnost dá svým zaměstnancům příležitost trvale rozvíjet jejich znalosti a schopnosti ve vztahu k jejich práci a umožní jim podílet se tak na úspěchu firmy.

Obecněji se jedná o aktivity, zvyšující úrovně znalostí a dovedností v oblastech soft skills, které jsou potřebné pro práci se zákazníky, obchodními partnery, ale i spolupracovníky v rámci společnosti. Neméně důležité bude zvyšování znalostí práce s PC vedoucí k zefektivnění práce a zlepšování jazykových znalostí, nezbytných pro komunikaci se zahraničními klienty a obchodními partnery.

Management společnosti (top a širší management) bude doškolován v oblastech, kterými dosud jednotliví zaměstnanci v rámci firemního vzdělávání neprošli a jež jsou potřebné k výkonu jejich práce. Management bude rovněž doškolován v již absolvovaných školených oblastech, které budou zvyšovat úroveň jeho znalostí a dovedností.

V rámci projektu se budou zaměstnanci školit v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání: Manažerské dovednosti, Komunikace negociace a asertivita, Key Account Management, Obchodní a prezentační dovednosti, Speciální kurzy na míru v oblasti soft skills, Soft skills v anglickém jazyce, Školení jazykových dovedností – angličtina, PC Skills, Interní školitel I. a Vzdělávací teambuildingy.

„Schválení projektu a jeho zahájení je završením více než roční práce na jeho přípravě. Neplánovali jsme projekt jen pro získání finančních prostředků, které by byly nekoncepčně použity – dlouhodobé vzdělávání pracovníků je u nás samozřejmostí, proto bylo poměrně snadné rozhodnutí podat žádost o podporu tohoto projektu,“ uvedla Eva Pešková, manažerka projektu a provozní ředitelka Servodata a.s. „Projekt prošel velmi náročným hodnocením komise Evropské unie a my jsme opravdu rádi, že jako jeden z mála obstál i pod tak přísnou kontrolou.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).