Hlavní navigace

SGI přijalo opatření ke snížení dluhů

[Tisková zpráva]

Sdílet

SGI oznamuje předjednanou dohodu o reorganizaci

MOUNTAIN VIEW, Californie, (8. května, 2006)
Společnost Silicon Graphics dnes oznámila dosažení dohody se všemi svými přednostními zajištěnými bankovními věřiteli a s držiteli významných objemů svých přednostních zajištěných pohledávek na podmínkách reorganizačního plánu, který přinese snížení jejího dluhu o přibližně 250 milionů amerických dolarů a značně zjednoduší kapitálovou strukturu společnosti.

V návaznosti na dosaženou dohodu a již dříve oznámený plán reorganizace, společnost SGI a její dceřinné společnosti v USA dobrovolně podaly návrh na zahájení řízení v souladu s Kapitolou 11 konkurzního zákona USA. Dceřinné společnosti SGI mimo území USA, včetně evropských, kanadských, mexických, jihoamerických a asijských poboček, nebyly zahrnuty v návrhu a budou nadále pokračovat ve svém běžném provozu bez dohledu soudů USA. Tyto společnosti zároveň nebudou podřízeny požadavkům Kapitoly 11. Společnost SGI očekává rychlou registraci svého “Plánu reorganizace”, odrážejícího dosaženou dohodu, a vystoupení z ochrany Kapitoly 11 během šesti měsíců.

„Chceme ubezpečit naše zákazníky, naše zaměstnance i naše partnery, že SGI je stále obchodně aktivní jako obvykle“, řekl Dennis P. McKenna, nedávno jmenovaný předseda a CEO SGI. "Naši zákazníci se mohou i nadále spoléhat na SGI a její „mission-critical“ výrobky, služby a servisní podporu.

Celý proces reorganizace, jehož cílem je znovunabytí vědomostního potenciálu a postavení na trhu, bude probíhat bez narušení každodenních provozních a obchodních aktivit se zákazníky a partnery. Za posledních 100 dnů se firmě, vedené novým managementem, podařilo dosáhnout několika významných úspěchů. Předně se jedná o:

  • Sestavení zcela nového vedení společnosti v čele s novým CEO a CFO, který byl doplněn řadou dalších zkušených managerů.
  • Úspěšné uzavření několika významných objednávek, které tak vyjadřují zákaznickou důvěru v produkty SGI.
  • Dokončení programu na redukci ročních fixních nákladů s okamžitou úsporou ve výši 100 mil dolarů s výhledem dalších úspor ve výši 50 mil dolarů.
  • Identifikování dalších možností snížení provozních a správních nákladů.
  • Zkvalitnění efektivity všech výrobních operací.
  • Posílení a rozšíření produktové řady.
  • Realizaci plánu na změnu produktového a obchodního zaměření firmy s důrazem na maximální využití svého stávajícího technologického potenciálu.

“Tento nezbytný a zodpovědný krok vede k celkovému posílení postavení firmy a zajištění potřebného růstu v rámci SGI. Je to komplexní a zásadní milník, označující změnu v dosavadním působení firmy”, prohlásil Denis McKenna. “Naši zákazníci a partneři nám přejí úspěch, neboť chtějí mít v SGI i nadále stabilního a pevného partnera, který je nositelem pokrokových technologií, které pomáhají v celé řadě významných oborů lidské činnosti”, pokračoval dále McKenna.

„Očekáváme rychlý průběh reorganizace a chceme vyjít z tohoto procesu s podstatně zlepšenou finanční rozvahou a mnohem větší provozní flexibilitou. Pevně věřím v budoucnost SGI. Nové směry a strategie, které jsem nastolil, jsou komplexní, produktové portfolio, které uvedeme, je rozsáhlé a naše oddanost k uspokojování potřeb zákazníků je neochvějná,“ dodal McKenna.

Někteří ze současných držitelů zajištěných směnek společnosti poskytnou SGI finanční zázemí ve výši 70 milionů amerických dolarů. Zajištěné směnky představují většinu nesplacených závazků společnosti. Podléhajíce rozhodnutí soudu budou výše zmíněné prostředky použity společně s příjmy, generovanými provozní činností a pokladní hotovostí, k částečné úhradě závazků SGI před podáním návrhu a k financování běžných nákladů, spojených s činností firmy po podání návrhu včetně plateb dodavatelům, mezd zaměstnanců a dalších provozních nákladů.

Dohoda předpokládá, že stávající držitelé zajištěných dluhopisů společnosti přemění své stávající pohledávky na nové podíly v SGI a díky zákonnému nároku získají možnost nakoupit další nové podíly za $50 milionů. Těchto 50 milionů zákonného nároku je nyní zadrženo těmito majiteli zajištěných směnek, aby tak zajistili, že společnost skutečně navýší své jmění o celých 50 milionů amerických dolarů. Předpokladem je, že těchto nových $50 milionů jmění bude využito na redukci závazků a další vylepšení firemní likvidity.

Po potvrzení plánu budou držitelům přednostních zajištěných dluhopisů SGI vydány nové akcie ve smyslu pravidel popsaných výše. Všechny existující běžné akcie SGI a nezajištěné podřízené dluhopisy budou po schválení plánu reorganizace soudem zrušeny bez náhrady. Na základě tohoto postupu se firma domnívá, že běžné akcie a nezajištěné podřízené dluhopisy SGI nemají momentálně žádnou hodnotu.

McKenna na závěr prohlásil: "Velmi litujeme výsledného dopadu, který budou mít tyto kroky na akcionáře SGI a ostatní nezajištěné věřitele. SGI hraje rozhodující roli ve světové infrastruktuře a toto je třeba ochránit.

Hlavním právním zástupcem SGI pro toto správní řízení je Weil, Gotshal & Manges LLP.

Podání bylo učiněno dne 8.5.2006 u ame­rického konkurzního soudu pro jižní oblast New Yorku.

Další informace o reorganizaci SGI jsou dostupné na www.sgi.com/re­org.

SILICON GRAPHICS | The Source of Innovation and Discovery™
Firma SGI, známá též jako Silicon Graphics, Inc., patří ke světové špičce v oblasti nejnáročnějších výpočtů. SGI pomáhá svým zákazníkům řešit náročné problémy, jako například zpracování obrazu při mozkové chirurgii, účinné vyhledávání naftových pramenů, studium globálního klimatu, poskytování technologií pro bezpečnost a obranu, přechod od analogového k digitálnímu vysílání a zpracování velkých objemů dat. Ústředí SGI sídlí v Mountain View v Kalifornii, společnost má pobočky po celém světě. Další informace najdete na www.sgi.com.
Silicon Graphics, SGI, logo SGI a logo ve tvaru krychle jsou registrované obchodní značky, slogan The Source of Innovation and Discovery je obchodní označení firmy Silicon Graphics, Inc. ve Spojených státech, jakož i v dalších státech. Všechny ostatní obchodní značky uvedené v textu jsou vlastnictvím jejich majitelů.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledy, týkající se technologií SGI a jiných firem. Uskutečnění těchto výhledů je spojeno s určitými riziky a nejistotami, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou výrazně lišit od předpokládaných výsledků, uvedených v podobných prohlášeních. Čtenáře proto upozorňujeme, že tato prohlášení nejsou bezpodmínečnou zárukou současných nebo budoucích událostí. S rizikem a nejistotami je spojeno plnění dlouhodobých plánů, výkony jiných firem, bezchybný provoz současných i budoucích výrobků, finanční rizika, rizika při realizaci, zejména zaručení bezchybného provozu složitých technologií s mnoha dodavateli a uživateli. Tato a další rizika jsou rozebíraná v posledních SEC zprávách společnosti.