Hlavní navigace

Siemens dodavatelem pro největší privátní řízenou IP síť v Evropě

[Tisková zpráva] Siemens Enterprise Communications získala kontrakt od Global Crossing na dodávku otevřené komunikační technologie pro největší privátní řízenou IP síť v Evropě. OGCbuying.solutions se rozhodla do konce roku 2011 rozšířit pokrytí řízené telefonní služby od Global Crossing na celkem 125.000 státních úředníků na 600 místech Velké Británie.

Sdílet

Řízená telefonní služba jakožto klíčová komponenta vládního programu sdílených služeb je příkladem aplikace moderní komunikační technologie za účelem efektivnějšího využití veřejných zdrojů. Infrastruktura založená na technologii otevřené komunikace společnosti Siemens umožňuje přejít na zcela nové způsoby práce.

Global Crossing spolupracuje se Siemens na výstavbě hostované IP telefonní infrastruktury pro provoz kolaboračních a messagingových služeb propojujících všechny vládní instituce Velké Británie. Služby jsou založeny na řízené implementaci platformy Siemens HiPath 8000 a její aplikace OpenScape pro jednotnou komunikaci.

Podmínkou kontraktu je bezpečnostní akreditace (EAL2) HiPath 8000 i OpenScape pro zajištění „důvěrnosti“ komunikace. Infrastruktura založená na otevřených standardech umožní zavést jednotnou komunikaci ve všech vládních institucích, tempem odpovídajícím požadavkům jednotlivých oddělení.

„Hovoříme zde o flexibilitě práce v praxi – a to v opravdu masovém měřítku,“ říká Gerhard Otterbach, Chief Market Operations Officer a ředitel divize služeb Siemens Enterprise Communications. „Vládní instituce mohou snadno a neomezeně přistupovat ke všem komunikačním službám od hlasových hovorů přes e-mail a instant messaging až k videoaplikacím. Produktivita při spolupráci jednotlivých vládních orgánů se navíc zvýší prostřednictvím využití informací o aktuální dostupnosti a preferencích uživatele. Dá se říci, že tímto projektem získává veřejný sektor náskok před soukromým sektorem v oblasti plošného zavádění jednotné komunikace.“

Anthony Christie, generální ředitel Global Crossing pro Velkou Británii a Evropu, k tomu poznamenává: „spojení našich schopností nám umožnilo vytvořit službu, která do budoucna změní způsob práce vládních úřadů. Náš projekt klade silný důraz na efektivitu a podporu maximálně bezpečného a flexibilního pracovního prostředí a počítá i s možností přechodu na kompletní sadu pokročilých IP služeb, které vládním úředníkům zajistí přístup k jedné z největších řízených IP sítí v Evropě.“