Hlavní navigace

Signatáři petice se vlamují do otevřených dveří ČRo

[Tisková zpráva] Prohlášení Českého rozhlasu (ČRo) k tiskové zprávě iniciativy „Nechceme přeladit, nemáme kam“ ze dne 15. ledna 2008

Sdílet

V reakci na výše uvedenou TZ občanské iniciativy „Nechceme přeladit, nemáme kam“ považujeme za důležité uvést následující:

ČRo v žádném případě nezavírá oči před vlnou posluchačské iniciativy. Každý posluchačský podnět intenzivně vnímáme a pečlivě rozebíráme. Na každý posluchačský ohlas, který do ČRo přišel formou mailu či dopisu, postupně reagujeme a na každý zvlášť adresně pracovníci ČRo odpovídají včetně ředitelky ČRo 1 -Radiožurnálu B. Tachecí. Děje se tak od prvních lednových dní. Na webových stránkách Radiožurnálu je také uveřejněno plné znění reakce vedení Radiožurnálu, které je v souladu s reakcí vedení celého Českého rozhlasu.

Signatáři petice iprotest.cz se v minulém týdnu obrátili otevřeným dopisem na generálního ředitele Václava Kasíka s žádostí o schůzku. V odpovědi na tento dopis generální ředitel tuto žádost přijal a nabídl signatářům petice setkání v termínu dle jejich návrhu.

Programové změny na Radiožurnálu od 1. 1. 2008 budou znovu blíže představeny novinářům a zástupcům médií na tiskové konferenci konané zítra, tj. ve středu 16. ledna v budově ČRo. Signatáři petice i veřejnosti se tak s nimi budou moci znovu seznámit prostřednictvím médií.

Věřte, že si vážíme zájmu, který změny na Radiožurnálu u části veřejnosti vyvolal. Každá změna si žádá čas, vedení ČRo pečlivě novou podobu Radiožurnálu sleduje. S nutným časovým odstupem budeme tyto změny vyhodnocovat. Buďme společně v několika příštích týdnech nadále vnímaví, ale současně i trpěliví a pokud možno také objektivní.