Hlavní navigace

SIS – Svět informačních systémů 2008

[Tisková zpráva] Společnost ABRA Software se zúčastnila mezinárodní konference Svět informačních systémů, která představuje největší pravidelnou odbornou akci pro širokou veřejnost zabývající se aktuálními tématy z oblasti podnikové informatiky a managementu. Letošní 5. ročník se konal na univerzitní půdě VŠ Tomáš Bati ve Zlíně.

Sdílet

Společnost ABRA Software podporuje tuto akci již několik let a podílí se na jejím dění formou generálního partnerství. V rámci dvoudenního programu vystoupil zástupce společnosti Tomáš Kubelka, vedoucí divize služeb, který hovořil na téma: Poskytuje Vám informační systém svobodu? Cílem příspěvku bylo zamyšlení nad možnostmi intuitivní práce v současných informačních systémech a proces výběrového řízení z pohledu zákazníka. Druhým příspěvkem byla přednáška Petra Kuchaře, manažera znalostí společnosti, který prezentoval praktickými příklady nástroje přizpůsobení informačních systémů ABRA. Generální ředitel společnosti, Jaroslav Řasa, se v samotném závěru konference zúčastnil „kulatého stolu“ – otevřené diskuze se zástupci výrobců podnikových systémů na českém trhu, kde hovořili na téma budoucnost informačních systémů a příležitosti jejich využití v podnikové praxi. „Všichni významní hráči českého ERP trhu nabízejí kvalitní řešení. Naše společnost však neklade důraz pouze na špičkový informační systém ale současně i na kvalitní dodávané služby. Naším cílem není firma užívající informační systém ABRA, ale firma užívající informační systém, který zefektivňuje firemní procesy a tím pomáhá ekonomickému růstu,“ dodává Jaroslav Řasa.