Hlavní navigace

Sitewell přináší novou službu integrace a konsolidace dat pro správu majetku

[Tisková zpráva] V současné době existuje na trhu velké množství různých informačních systémů postavených na moderních technologiích. Bez kvalitní a přesné datové základny však není žádný systém užitečný a nepřináší uživatelům očekávané výsledky. Např. správci velkých majetkových celků potřebují informace v kontextu, propojené a na jednom místě. Toho lze dosáhnout díky integraci CAD (stavební výkresy) a GIS (mapové vrstvy) systémů s relativně novým přístupem BIM (informační model budovy).

Sdílet

Unikátnost řešení  spočívá v propojení všech informací o majetku do jednotného webového prostředí – tedy v propojení stavebních (CAD), mapových (GIS) a projektových (BIM) podkladů včetně veškeré administrativní dokumentace spojené s budovami/ma­jetkem. Tímto způsobem pak systém reálným způsobem a online zobrazuje, jak objekty ve skutečnosti (ve 3D prostředí) fungují.

BIM můžeme chápat jako počítačové zpracování všech fyzických a funkčních charakteristik budov v jednotném digitálním modelu. Jde o kvalitní zrcadlový obraz reálné stavby s možnými virtuálními prohlídkami a všemi informacemi včetně typů materiálů, velikostí ploch, souvislostí (co s čím je fyzicky v budově propojeno). Velkou předností tohoto nového přístupu je jeho přirozená práce ve 3D prostředí, čili 2D se stává kdykoliv a kdekoliv odvoditelnou součástí.

„Problémem současnosti s ohledem na data je fakt, že výstupy architektů, stavařů a správců budov existují mnohdy v izolaci bez ohledu na ostatní typy dokumentace“, říká Mojmír Macek, ředitel firmy Sitewell. „Logickým cílem je integrovat všechny tyto pohledy do jediného digitálního prostředí zasazeného do širšího konceptu GIS. Takový systém získává na skutečné informační hodnotě vzhledem ke své ucelenosti a soudržnosti i ve vztahu k okolí“, dodává Macek. 

Společnost Sitewell dodává tuto službu  s nasazením systému EIRA. Zákazníkům nabízí nejen nástroj pro integraci, ale i převod stávající dokumentace do elektronické podoby využitelné v jednotném zabezpečeném úložišti s přístupem založeným na uživatelských rolích.

Jedinečné pro­pojení  všech typů dokumentace v portálové podobě přináší významné časové rezervy v práci s dokumenty a tím i významné provozní úspory.

Více informací najdete na http://www.si­tewell.cz/

O společnosti Sitewell

Společnost Sitewell s.r.o. poskytuje informační systémy, které usnadňují a urychlují rozhodování ve složitém informačním prostředí. Díky sjednocení grafických, mapových a podnikových systémů umožňuje zákazníkům získávat nadhled nad spravovaným majetkem a územím. Do portfolia unikátních technických řešení Sitewellu patří Územně identifikační systém (LPIS ), Informační systém o majetku státu (ISMS), Informační systém integrující podnikové systémy do jednoho prostředí, které přehledně prezentuje to podstatné na webovém portálu (EIRA). Více informací najdete na: www.sitewell.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).