Hlavní navigace

Slovenské peeringové centrum SIX sprevádzkovalo druhý prepojovací bod

[Tisková zpráva] Centrum výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Ústavom výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach sprevádzkovalo druhé peeringové centrum v Košiciach. Prepojovací bod v Košiciach bude slúžiť na skvalitnenie a zlacnenie internetovej prevádzky medzi zúčastnenými ISP a pri zapojení dostatočného počtu ISP aj ako záloha bratislavského peeringového centra.

Sdílet

Podmienky, spôsob aj ceny pripojenia do košického peeringového centra (SIX-KE) sú rovnaké ako v bratislavskom peeringovom centre (SIX-BA). SIX-KE prevádzkuje Ústav výpočtovej techniky TU Košice.

SIX-BA je v riadnej prevádzke od 1.2.1997 a prepája 46 poskytovateľov internetu. SIX-KE je v riadnej prevádzke od 1.6.2008 a zatiaľ prepája prvých dvoch ISP. Záujem o prepojenie v košickom peeringovom centre už prejavili aj ďalší ISP.

V súčasnosti sa cez SIX denne prenesie viac ako 56 terabajtov dát a maximálny dátový tok sa približuje k 10 Gbps.

Viac informácií nájdete na www.six.sk.