Hlavní navigace

Skylink – plán migrace Novy

[Tisková zpráva] Skylink informuje o plánu postupného přechodu stanice Nova na novou frekvenci.

Sdílet

Na základě dohody společnosti Media Vision s TV Nova došlo k zahájení satelitního vysílání všech programů Novy na satelitu Astra, frekvenci 12 070 MHz (Horizontál, 27 500, ¾). Zároveň byl stanoven plán postupného vypínání programů NOVA Sport, Nova Cinema a Nova na původních frekvencích.

Většina kroků tohoto přechodu na novou frekvenci byla již realizována, zbývá však dokončit tu nejvýznamnější – před definitivním vypnutím nejsledovanější stanice Nova na původní frekvenci (11 992 MHz) plánovaným na 31. 1. 2010 zajistit přechod/přeladění této stanice na satelitních přijímačích našich zákazníků.

Odhadujeme, že k 1. 2. 2010 bude mít oprávnění přijímat Novu přibližně 700 tisíc přístupových karet Skylink v ČR. Neexistuje způsob, jak zajistit přijatelnou obslužnost zákaznického servisu, pokud bychom vypnuli Novu na původní frekvenci v jednom okamžiku. Proto se Skylink rozhodl pro postupné vypínání. Tímto způsobem lze zmenšit vlnu nespokojenosti zákazníků, která po vypnutí Novy na původní frekvenci nastane. Neméně důležitým faktorem je co nejintenzivnější komunikace připravované změny směrem k zákazníkům, prodejcům a montážníkům.

Komunikace

  • V průběhu října a listopadu jsme posílali všem zákazníkům Magazín Skylink. Většina výtisků magazínu v ČR již obsahovala informaci o přeladění a nové parametry.
  • Od počátku prosince rozesílá Skylink svým zákazníkům e-maily s informací o nutnosti přeladit.
  • Všechny registrované partnery z řad prodejců a montážníků Skylink upozornil prostřednictvím partnerské sekce webu a e-mailu na nutnost přeladění.
  • Na původní frekvenci Novy Cinema se vysílá informace o přeladění.
  • Předvolba Novy na staré frekvenci byla přejmenována, aby naváděla k přeladění.
  • Po Novém roce bude nahrazeno EPG na staré frekvenci Novy informací o nutnosti přeladit na novou frekvenci.
  • Další kroky připravujeme.

Plán postupného odebírání oprávnění pro Novu na staré frekvenci
Od počátku října 2009 dodává Skylink na trh karty, v jejichž balení je již informace o nové frekvenci Novy. Na počátku prosince jsme změnili přístupová kritéria tak, aby na kartě poprvé vložené do přijímače fungovala stará Nova pouze jeden den, poté již pouze nová Nova. Definitivní vypnutí Novy na staré frekvenci díky tomu nezasáhne nově registrované zákazníky. Bude se jednat o cca 50 tisíc karet.

Počínaje 3. 12. 2009 odebírá Skylink po dávkách oprávnění pro Novu na staré frekvenci uživatelům programové nabídky MULTI. U těch je předpoklad, že si novou Novu již naladili v souvislosti s přeladěním programů NOVA Sport, Disney, Nova Cinema a nově zařazeným MTV. Odebírání oprávnění probíhá výhradně od pondělí do čtvrtka a jeho dokončení plánujeme 17. 12. 2009, tedy týden před Vánoci. Bude se jednat o cca 180 tisíc karet.

Po Novém roce budeme v odebírání oprávnění na starou Novu pokračovat a předpokládáme, že během ledna tímto způsobem vyřešíme dalších 200 až 250 tisíc karet.

Realizace uvedeného plánu bude plně podřízena zachování dobré dostupnosti našeho zákaznického servisu. Pokud počet hovorů a e-mailů začne překračovat naše aktuální kapacity, proces zpomalíme.

Pokud se nám podaří dodržet uvedený časový harmonogram, v okamžiku vypnutí Novy na staré frekvenci postihne tento krok 220 až 250 tisíc karet Skylink v ČR. Očekáváme, že díky permanentní komunikaci v té době již přibližně polovina zákazníků bude mít přeladěno a zákaznickému servisu (a montážníkům) zbude k řešení něco přes 100 tisíc karet. To už je počet, který jsme s mimořádným nasazením během jednoho až dvou týdnů zvládnout.

Rád bych ujistil naše zákazníky, prodejce i montážníky, že k migraci programů na novou frekvenci, kterou jsme sami nevyvolali ani nezavinili, přistupujeme s maximální zodpovědností. Do minimalizace škod s migrací spojených investujeme nemalé prostředky. Veškeré kroky děláme v těsné součinnosti se společností Media Vision – provozovatelem platformy CS Link. Věříme, že se nám společnými silami podaří tento náročný projekt zrealizovat s minimálními komplikacemi. O všech našich krocích v této oblasti budeme odbornou veřejnost průběžně informovat. Děkuji za pochopení.

Jaromír Glisník
výkonný ředitel TradeTec, a.s.
4. 12. 2009

Skylink je česko-slovenská satelitní platforma s nejdelší tradicí. Navazuje na značky Czech Link a TRADE and TECHNOLOGY v České republice a na značku Slovak Link na Slovensku.

Skylink je největší a nejrychleji rostoucí satelitní službou v České republice a na Slovensku. Poskytuje přístup k satelitní televizi více než 800 tisícům domácností.

Skylink poskytuje domácnostem na celém území České republiky a Slovenska, díky 100 % pokrytí signálem ze satelitů Astra, televizní programy v nejvyšší kvalitě. Vedle bohaté nabídky neplacených programů je právě technická kvalita vysílání nejsilnější konkurenční výhodou Skylinku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).