Hlavní navigace

Služba ADSL

[Tisková zpráva]

Sdílet

Služba ADSL

(Praha, 5.března 2003) – Společnost Casablanca INT s.r.o. poskytuje v oblasti internetových služeb od 1.3.2003 cenově výhodnou alternativu ke svým profesionálním produktům. Jedná se o přístup k síti Internet technologií ADSL pomocí transportní sítě Českého Telecomu.

Svým charakterem služba pokrývá spíše oblast domácích uživatelů, nenáročných na parametry připojení jakými jsou zejména rychlost a kvalita. Tyto atributy mají právě u ADSL proměnlivý charakter, který vyplývá z technického principu celého řešení. Za pevný paušální poplatek pak uživatel získává permanentní přístup k síti Internet bez jakéhokoliv měření rychlosti a objemu přenášených dat, avšak vzhledem k vysokým agregacím provozu může docházet k zúžení přenosového pásma v závislosti na zvoleném cenovém programu. V neposlední řadě je poskytování služby vázáno na existenci telefonní přípojky od společnosti Český Telecom.

Charakteristické detaily této služby, lokality ADSL v České republice i základní ceník je pro všechny zájemce připraven na adrese www.casablanca.cz v sekci PRODUKTY.

Stručný profil společnosti:

Společnost Casablanca INT s.r.o. byla založena v roce 1996 jako poskytovatel Internetu s cílem specializovat se na pevná připojení. Ve stejném roce poskytovala firma mimo jiné i vlastní software Virtual Market, k němuž od roku 1998 přibylo poskytování serverů a vlastních routerů na bázi OS Linux RedHat. Koncem roku 1999 společnost vyvinula a uvedla na český trh službu s názvem Adminet a počátkem podzimu roku 2000 zavedla službu server housing – bylo otevřeno první z nynějších čtyř Casablanca Housing Center v plně klimatizované místnosti s uzamykatelnými boxy a možností nepřetržitého přístupu. 1.1.2001 oznámila společnost Casablanca INT své členství ve sdružení NIX.CZ. Od roku 2001 začala firma poskytovat v rámci své metropolitní sítě datové okruhy v Praze a Bratislavě. 1.7.2001 byla otevřena pobočka Casablanca INT, s.r.o., Bratislava ve Slovenské Republice. V průběhu roku 2002 byly mnohonásobně rozšiřovány prostory telehouse center, zkvalitňována celá síť i jednotlivá zařízení a bylo uvedeno několik novinek.