Hlavní navigace

Služby správy zálohování společnosti Symantec zajišťují komplexní řízení operací zálohování a obnovení

[Tisková zpráva] Externí vykonávání úloh umožňuje zákazníkům snížit náklady a zvýšit úroveň služeb zálohování a obnovení

Sdílet

Praha – 11. května 2009 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ohlásila služby správy zálohování. Prostřednictvím této komplexní nabídky služeb je zajišťováno řízení operací zálohování a obnovení, které zákazníkům umožňuje efektivněji využívat prostředky IT a zaměřit se na základní obchodní priority. Organizace musejí chránit stále více platforem, aplikací, serverů, virtuálních počítačů a databází. Při externím vykonávání jednotlivých funkcí IT, například zálohování a obnovení, je zajištěna nepřetržitá dostupnost a pracovníci IT se mohou zaměřit na více strategické iniciativy, plnit požadavky na soulad s předpisy a snižovat celková rizika IT.

Organizace neřeší pouze rostoucí očekávání uživatelů a požadavky na úroveň služeb, ale musejí se také neustále vypořádávat s nedostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců. Tři čtvrtiny společností dotazovaných v průzkumu Stav datového centra prováděném na objednávku společnosti Symantec uvedly, že očekávání uživatelů se zvyšují postupně nebo rychle. 60 % respondentů dále uvedlo, že požadavky organizace na úroveň služeb jsou obtížněji nebo mnohem obtížněji splnitelné. A 43 % respondentů uvedlo, že nalezení kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání je velký nebo obrovský problém.

Služby správy zálohování společnosti Symantec pomáhají zákazníkům dlouhodobě spravovat jejich prostředí Symantec NetBackup a tím optimalizují jejich současné investice do technologie. Služba je určená zákazníkům, kteří chtějí pojmout svoji strategii zálohování a obnovení proaktivně a chtějí, aby jejich každodenní operace zálohování řídili odborníci společnosti Symantec a využívali přitom stávající infrastrukturu Symantec NetBackup.

„V současném ekonomickém klimatu mnoho organizací zvažuje, které funkce je možné předat externím poskytovatelům,“ řekl Adam Couture, hlavní analytik společnosti Gartner. „Stropy kapitálových výdajů a pozastavení přijímání nových zaměstnanců jsou běžným jevem, takže oddělení IT budou muset rozhodnout, které funkce jsou důležité pro činnost organizace a které může efektivněji zvládat externí poskytovatel služeb.“

Služby správy zálohování společnosti Symantec, založené na postupech ITIL a hluboké znalosti produktů, spojují lokální správu – v místě nebo externě – s možnostmi nepřetržitého vzdáleného sledování, správy incidentů, plnění požadavků na obnovení, plánování a optimalizace odborné pomoci a vytváření zpráv. Služby řídí místní manažer služeb, který dohlíží na každodenní operace a jednou za měsíc zákazníkům poskytuje komplexní hodnocení.

Prostřednictvím služeb správy zálohování společnosti Symantec zákazníci získávají:

  • Řízená eskalace problému: Manažer služeb v úzké spolupráci se středisky Managed Services Operation Center zajišťuje proaktivní řešení a eskalaci problémů. To zaručuje rychlé řešení potíží.
  • Zvýšený výkon zálohování a obnovení: Hluboké odborné znalosti společnosti Symantec v oblasti architektury a provozu jsou proaktivním vodítkem při návrhu, zavádění a řízení operací zálohování a obnovení v souladu s přísnými podmínkami smluv o úrovni služeb.
  • Lepší výsledky auditu a důslednější soulad s předpisy: Když úlohy zálohování a obnovení vykonává externí poskytovatel, jsou důležitá obchodní data pod přísnou kontrolou a zákazníci mají zaručeny vyhovující výsledky auditu a soulad s předpisy.
  • Strategické využití prostředků IT: Pro organizace je obtížné získat, vyškolit a udržet odborníky v oblasti ochrany dat. Externí vykonávání operací zálohování a obnovení umožňuje, aby se jejich vlastní pracovníci zaměřili na důležité strategické iniciativy.
  • Řízení nákladů: Externí vykonávání operací zálohování a obnovení pomáhá zákazníkům optimalizovat stávající a budoucí výdaje na hardware a kancelářské prostory. Při externím vykonávání úloh jsou také zajištěny transparentní a předvídatelné náklady na operace zálohování a obnovení.

„Mnoho organizací v současné době upgraduje a modernizuje své infrastruktury zálohování tak, aby odpovídaly rostoucím objemům dat a zvýšeným požadavkům na obnovení,“ řekl Anil Chakravarthy, senior vice president, Symantec Enterprise Services. „Současně také posuzují možnost externího vykonávání úloh odborníky na danou oblast jako způsob, jak snížit náklady a zvýšit spolehlivost. Služby správy zálohování společnosti Symantec mohou přinést až 20% úsporu provozních nákladů a zajistit až 97% úspěšnost zálohování.“

Cena a dostupnost na trhu
Služby správy zálohování společnosti Symantec jsou okamžitě k dispozici. Cena je dána měsíčním poplatkem za každý spravovaný klientský server.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).