Hlavní navigace

Software HP pro oblast automatizace zvyšuje produktivitu hybridních IT prostředí ve firmách

[Tisková zpráva] Vylepšená řešení zdokonalují automatizaci serverů, pracovních úloh a postupů, zvyšují kvalitu služeb a snižují náklady na správu fyzických i virtuálních počítačů

Sdílet

Praha, 24. září 2010 – Společnost HP ohlásila uvedení zdokonalených softwarových řešení z oblasti automatizace, která umožní zákazníkům levněji provozovat podnikové aplikace bez ohledu na to, zda jsou nasazeny tradičně, virtuálně nebo v cloudu.

Hybridní IT prostředí, která mohou zahrnovat kombinaci interních a externích technologií, stejně jako fyzických a virtuálních prostředí včetně cloud computingu, mohou zvýšit dynamičnost firem a pomoci jim rychleji uvádět nové produkty na trh. Pokud však nejsou hybridní prostředí spravována maximálně komplexně, mohou současně zvyšovat komplikovanost, rizika a náklady IT prostředí. Software HP pro oblast automatizace umožňuje zákazníkům tyto komplikace překonat a lépe využívat výhod hybridních modelů provozu.

Řešení HP Business Service Automation
V návaznosti na nedávno oznámené řešení cloudu pro hybridní IT prostředí rozšířila společnost HP portfolio HP Business Service Automation (BSA), aby poskytovalo zákazníkům jednotnou a plně integrovanou správu jejich serverů, sítí, datových úložišť i aplikací. Řešení HP BSA svým komplexním pojetím výrazně zjednodušuje nasazení a správu aplikací v hybridních IT prostředích.

Podle červnové zprávy ExpertROI Spotlight,(1) kterou pro HP vypracovala agentura IDC, mohou firmy nasazením řešení HP BSA:

  • získat až 382% návratnost investice (ROI) během tří let;
  • ušetřit až 4,82 dolaru na každý dolar investovaný do IT;
  • snížit roční IT náklady pro 100 koncových uživatelů až o 24 000 dolarů (více než 450 000 Kč);
  • omezit náklady na outsourcing o 40 až 80 %;
  • vypočítat návratnost investice do automatizačního řešení.

HP díky nedávné akvizici společnosti Stratavia posílilo své automatizační portfolio o řešení určená pro nasazení, konfiguraci a správu podnikových databází, middlewaru a komerčních aplikací. Tato řešení úzce spojují pracovní týmy vývoje a provozu, a poskytují všechny dílčí komponenty, jež umožňují rychle implementovat potřebné změny či průběžně spolehlivě spravovat konfigurace a kontrolovat plnění shody s předpisy.

Komplexní vylepšení řešení HP BSA
Mezi vylepšení portfolia HP BSA patří nové možnosti v oblasti nasazení aplikací a snižování rizik, a dále vyšší efektivita a produktivita dodávek nejkomplexnějších, dokonale integrovaných a automatizovaných řešení správy IT pro hybridní prostředí.

HP Server Automation 9.0 pomáhá zákazníkům automatizovat celý životní cyklus serverů, udržovat pod kontrolou rozrůstání virtualizovaných prostředí a flexibilněji implementovat aplikace.

Díky nové funkcionalitě Application Deployment Manager (ADM) mohou IT firmy automatizovat proces vydávání softwaru a mnohem více k sobě přiblížit týmy vývoje, zajištění kvality a provozu. Kromě nové funkcionality ADM nabízí řešení HP Server Automation 9.0 i další nové vlastnosti a funkce, které přinášejí rovněž zrychlení implementace aplikací až o 86 %.

Velmi zajímavé klíčové postřehy ke zvyšování kvality aplikací, zkracování jejich životního cyklu a dosažení škálovatelnosti a bezpečnosti na podnikové úrovni nedávno zveřejnila agentura Forrester Research Inc.

HP Network Automation 9.0 umožňuje zákazníkům snížit náklady, zmírnit rizika a zvýšit efektivitu sítě automatizací úloh, u nichž často dochází k chybám, omezením výpadků a vynucováním zásad v reálném čase bez ohledu na prostředí. Toto řešení nyní nabízí lepší automatizaci a řízení sítě.

HP Operations Orchestration 9.0, špičkový nástroj pro automatizaci pracovních postupů, umožňuje zákazníkům zvýšit kvalitu služeb v hybridních prostředích. Dává jim možnost automatizovat IT procesy potřebné pro podporu projektů cloud computingu. Nově pomáhá řešení HP Operations Orchestration řídit hybridní infrastrukturu prostřednictvím jednotného zobrazení.

HP Client Automation 7.8 umožňuje zákazníkům snižovat náklady na správu fyzických a virtuálních počítačů prostřednictvím jediného nástroje. Nový prvek rozšiřitelné řídící platformy nyní poskytuje vyšší kontrolu nad hardwarem a softwarem počítačů.

Aktualizace hardwaru prováděná postupně po jednotlivých přístrojích je únavná, časově náročná a nákladná. Tento zastaralý proces lze automatizovat a podstatně zdokonalit díky řešení HP Client Automation. Firmy rovněž neustále hledají možnosti úspory nákladů a nové způsoby, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Řešení HP Client Automation jim tato očekávání může pomoci splnit.

HP Storage Essentials 6.3 pomáhá zákazníkům snižovat složitost hybridních prostředí, lépe využít úložnou kapacitu a kontrolovat její růst. Nové nástroje tohoto řešení vylepšují možnosti virtualizace datových úložišť. HP Storage Essentials 6.3 navíc přináší finančně výhodnou správu a optimalizaci růstu úložné kapacity.

V BSA blogu jsou k dispozici názory odborníků na to, jak portfolio HP Business Service Automation (BSA) poskytuje zákazníkům jednotný a plně integrovaný pohled na jejich servery, sítě, datová úložiště a aplikace pro optimalizaci virtualizace v hybridních IT prostředích.

„Firmy hledají řešení, která jim umožní provozovat podnikové aplikace a služby s ohledem na nejnovější trendy, rychleji a s nejnižšími možnými náklady bez ohledu na konkrétní IT prostředí,“ řekl Erik Frieberg, viceprezident marketingu divize HP Software and Solutions. „Nasazením softwaru HP pro oblast automatizace a využitím všech výhod nových hybridních modelů mohou zákazníci dosáhnout až 382% návratnosti investic.“

Sledujte HP na Twitteru na twitter.com/hpsof­tware a twitter.com/HPEB_New­s.