Hlavní navigace

Software NetBackup 7 společnosti Symantec zjednoduší správu informací v organizacích

[Tisková zpráva] Software NetBackup umožní nasazení deduplikaci, poskytne novou ochranu virtuálních počítačů a integrací replikace zrychlí obnovení po havárii, vše v jednotné platformě

Sdílet

PRAHA, 26. ledna 2010  – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes ohlásila software NetBackup 7, který pomůže velkým organizacím efektivněji a spolehlivěji chránit, ukládat a obnovovat informace prostřednictvím jednotné platformy. Nejnovější verze softwaru NetBackup umožní organizacím zjednodušit správu informací a současně zmenšit úložiště dat a snížit provoz v síti integrací deduplikace do všech vrstev podnikových systémů – do klientů, serverů médií a hardwarových zařízení třetích stran – a tím snížit celkové náklady. Software NetBackup poskytne také úplnou ochranu virtuálních počítačů, která zvýší rychlost zálohování a obnovení dat ve virtuálních prostředích, a přidá novou replikaci záloh, která umožní rychlé a ekonomické obnovení po havárii.

„Správci IT přidávají do svých prostředí IT virtuální servery a proto je v roce 2010 jednou z jejich hlavních priorit zálohování a obnovení , které jim má pomoci spravovat rostoucí úložiště dat a snížit složitost,“ řekl Brian Dye, vice president of product management for Enterprise Information Management, společnost Symantec. „Software NetBackup 7 pomůže organizacím řešit tyto problémy tím, že jim umožní chránit fyzické i virtuální servery pomocí jednoho řešení, které zmenšuje úložiště prostřednictvím deduplikace a umožňuje bleskurychlé obnovení.“

Deduplikace je zkrátka všude
Softwarem NetBackup 7 naplňuje společnost Symantec svoji strategii deduplikace všude, jejímž cílem je pomoci organizacím snížit celkové nároky na úložiště ve fyzických a virtuálních prostředích přidáním technologie deduplikace dat do zálohovacího klienta a na server médií. Tím, že integruje deduplikaci do klienta blíže ke zdroji dat, zvyšuje software NetBackup rychlost a efektivitu zálohování ve vzdálených pobočkách, datových centrech a virtuálních prostředích a snižuje provoz v síti až o 90 %. Když je deduplikace vestavěná do zálohovacího klienta, není zapotřebí další specializovaný hardware ani konfigurace a zákazníci dosáhnou podstatných úspor na úložištích pouhým upgradem na nejnovější verzi.

Prostřednictvím programu Symantec OpenStorage Technology (OST) software NetBackup také pomáhá organizacím lépe využívat úložná zařízení dodaná hardwarovými partnery. Podle zprávy 2010 State Of The Data Center uvedlo 62 % respondentů průzkumu, že by deduplikace měla být vestavěná do zálohovacího softwaru a také implementovaná v deduplikačních zařízeních. Integrace se softwarem NetBackup prostřednictvím programu OST umožňuje organizacím využívat také deduplikační hardware od široké řady partnerů, například od společností Quantum, ExaGrid Systems a FalconStor.

Jednoduchá a úplná ochrana virtuálních počítačů
S častějším zaváděním virtuálních technologii narůstají také problémy a složitosti. Software NetBackup zjednodušuje ochranu dat na virtuálním serveru tím, že standardizuje zálohování systémů Hyper-V a VMware, zvyšuje rychlost zálohování virtuálních prostředí pomocí technologie deduplikace a přírůstkových záloh na úrovni bloku a nabízí efektivní obnovení jednotlivých souborů.

V průzkumu 2010 State Of The Data Center organizace uváděly, že nevětším problémem ochrany dat ve virtuálních počítačích je granulární obnovení v rámci bitových kopií virtuálních počítačů. Software NetBackup 7 umožňuje okamžité obnovení souboru z přírůstkové zálohy na úrovni bloků v prostředích VMware vSphere a snadné obnovení jednotlivých souborů nebo složek ze zálohy na úrovni bitové kopie virtuálního počítače se systémem Hyper-V. Využití technologie deduplikace a přírůstkových záloh softwaru NetBackup ve virtuálních prostředích umožní organizacím podstatně zvýšit rychlost zálohování při současném zmenšení úložišť pro zálohy virtuálních počítačů až o 95 %. Software NetBackup také pomůže správcům IT snížit dopad operací zálohování na virtuální počítače. Pro systém Hyper-V budou moci použít technologii zálohování mimo hostitele a pro systém VMware technologii zálohování na úrovni bloku.

Vylepšení obnovení po havárii pomocí integrované replikace
Díky nově integrované technologii replikace do platformy NetBackup budou moci organizace přenášet mezi různými místy až o 95 % méně dat. To pomůže zajistit rychlé a snadné obnovení aplikací a dat ze zálohy kdekoli a kdykoli a sníží se tím náklady a zkrátí cykly správy spojené s obnovením po havárii z pásek. Software NetBackup také přidává do hlavní konzoly jako standardní funkci replikaci katalogu záloh, čímž se dále zjednodušuje a zefektivňuje obnovení po havárii.

Novou součástí softwaru NetBackup 7 je vestavěná konzola pro vytváření zpráv a správu nazvaná OpsCenter. Zákazníkům pomůže centrálně spravovat jejich prostředí ochrany dat a poskytne jeden pohled na operace zálohování a obnovení. Tato nová konzola standardizuje sledování zálohování a archivace a vytváření příslušných zpráv u klíčových produktů Symantec, včetně produktů NetBackup, NetBackup PureDisk, Backup Exec a Enterprise Vault. Organizace mohou také prostřednictvím nástroje OpsCenter Analytics využívat pokročilé analytické funkce a vytvářet zprávy o zálohovacích produktech třetích stran. Tato kombinovaná funkce umožní organizacím snížit rizika spojená s obnovením po havárii na různých místech podniku a standardizovat zobrazování informací o zálohování a archivaci.

Citace
„Každý měsíc zálohujeme přibližně 6 500 systémů s téměř 4 petabajty dat a těšíme se, že budeme software NetBackup 7 využívat pro centralizaci našich operací zálohování a obnovení a správu našich úložišť dat,“ říká Paul Ferraro, ředitel informačních technologií ve společnosti Qualcomm Incorporated. „Na základě počátečního testování očekáváme, že se softwarem NetBackup dosáhneme dobrých výsledků díky nové integrované deduplikaci na straně klienta, a věříme, že zlepšíme využití úložišť.“

„Jako přední traumatologické zařízení si nemůžeme dovolit přerušení činnosti kvůli ztrátě dat,“ řekl Al Schipani, manažer technické správy serverů, Westchester Medical Center. „Software Symantec NetBackup chrání naše informace, takže jsou okamžitě dostupné, a s minimálními náklady na hardware zkracuje dobu zálohování. Naše prostředí je ze 70 % virtuální a NetBackup nám umožňuje přístup ke vzdáleným souborům za dobu kratší než 30 minut, což v minulosti trvalo až 2 dny.“

„Snažíme se našim zákazníkům poskytovat nejlepší řešení pro efektivní správu jejich rostoucích objemů dat a zajištění rychlého a snadného přístupu k informacím během havárie nebo výpadku,“ řekl Kurt Klein, prezident a CEO společnosti CMT, která je Symantec Platinum Partner a účastník programu NetBackup 7 Early Adopter Program. „Software NetBackup 7 nám umožní standardizovat operace zálohování a obnovení ve fyzických i virtuálních prostředích našich zákazníků a to zákazníkům pomůže zjednodušit správu informací, minimalizovat rizika a udržet co nejnižší úroveň nákladů díky maximálnímu využití prostředků úložišť.“

Služby Symantec NetBackup Services
Společnost Symantec nabízí širokou řadu služeb, které organizacím pomáhají zavést, integrovat a provozovat vysoce efektivní prostředí NetBackup. Služby NetBackup Services pomáhají organizacím maximálně využít jejich investice do softwaru NetBackup zvyšováním efektivity úložišť, optimalizací využití infrastruktury a zkracováním doby obnovení.

Dostupnost na trhu a cena
Celosvětová dostupnost softwaru NetBackup 7 je plánována na 1. února 2010. Doporučená cena bude 7 995 USD za licenci na Enterprise Server a pět klientů.

O úložištích společnosti Symantec
Společnost Symantec pomáhá organizacím zabezpečit a spravovat informace pomocí řešení správy úložišť, archivace e-mailů a zálohování a obnovení.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.