Hlavní navigace

5. jubilejní ročník soutěže Diplomová práce roku zná své vítěze

[Tisková zpráva] Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku 2010 proběhlo 9. září na akademické půdě VUT v Brně.

Sdílet

Finálové kolo soutěže a slavnostní vyhlášení proběhlo 9. 9. 2010 v Brně na VUT. Jubilejní pátý ročník hostili děkan Ústavu informačních systémů doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. a rektor VUT Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Do Brna se sjelo 94 finalistů z šestnácti českých a slovenských vysokých škol, státních i soukromých. Nová účast soukromých a slovenských škol znamenala v celkovém počtu účastníků navýšení o 21%.

Finálové kolo soutěže proběhlo v sedmi soutěžních kategoriích. Každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců komerčních organizací.

V pátém ročníku soutěže Diplomová práce roku 2010 se na prvních místech umístili:

1. V kategorii Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní: Ing. Lukáš Neumann, ČVUT. Partnerem soutěžní kategorie je společnost ORACLE.

2. V kategorii Bankovnictví klasické i elektronické v roce 2010: Mgr. et Bc. Petr Jenček, Univerzita Karlova. Partnerem soutěžní kategorie je společnost Poštovní spořitelna.

3. V kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy. Ondřej Lengál, Vysoké učení technické v Brně. Partnerem soutěžní kategorie je společnost T-SOFT.

4. V kategorii CRM Systémy – strategie implementace, interoperabilita, použití, výhody, nevýhody. Bc. Michal Kompan, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Partnerem soutěžní kategorie je společnost HP.

5. V kategorii Telekomunikace – sítě a služby elektronických komunikací: Ing. Tomáš Majer, Vysoké učení technické v Brně. Partnerem soutěžní kategorie je společnost MICOS.

6. V kategorii Využití Business Intelligence technologií v praxi: Ing. Jan Kratochvíla, ČVUT. Partnerem soutěžní kategorie je společnost KPMG.

7. V kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce: Bc. Filip Štěpánek, ČVUT. Partnerem soutěžní kategorie je společnost ABRA Software.

Ing. Petr Kuchař z vyhlašovatelské ABRA Software a.s. letošní ročník komentoval: „Mám radost z toho, že letošní ročník byl opět posunem v kvalitě soutěže i jejím dobrém jménu. Rozšířili jsme ho nově o sektor soukromých VŠ a také o školy ze Slovenska a výsledkem bylo rekordních 94 soutěžících. Musím pochválit vynikající úroveň všech prezentovaných prací. Některé z předvedených prací již v tuto chvíli došly svého komerčního zhodnocení, což naznačuje, že studenti se mohou rovnat výsledkům práce profesionálů v soukromém či veřejném sektoru. Na druhou stranu jsem byl maličko zklamán z úrovně sebeprezentace některých studentů. V porovnání se zahraničím se čeští studenti neumějí „prodat“ i když jejich práce jsou často velmi unikátní a spojují v sobě znalosti z mnoha odborných disciplín. Na tom by měly české i slovenské školy zapracovat, protože především tuto schopnost budou studenti potřebovat ve svém profesním životě.“

Projekt Diplomová práce roku má za cíl podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Vyhlašovatelem je již tradičně společnost ABRA Software a.s., spoluvyhlašovatelem je sdružení Česká společnost pro systémovou integraci. V organizaci soutěže spolupracuje komerční sféra, reprezentovaná firmou ABRA Software a dalšími firemními partnery, se zástupci akademické sféry, reprezentované jednotlivými vysokými školami, sdruženými ve společnosti ČSSI. Odbornými garanty projektu jsou sdružení CACIO a ICT Unie, které bdí nad odbornou úrovní soutěže. Soutěž má výbornou podporu mediálních partnerů, jimiž jsou Computerworld, IT Systems a podnikatelský týdeník PROFIT.