Hlavní navigace

Soutěž evropské satelitní navigace: Navigace v pečovatelské službě – zvláštní cenu T-Systems získala firma Aipermon specializovaná na telemedicínu.

[Tisková zpráva] Společnost T-Systems udělila v rámci šestého ročníku soutěže evropské satelitní navigace (ESNC) zvláštní cenu mnichovské firmě Aipermon specializované na telemedicínu. V soutěži jsou od roku 2004 každoročně vyznamenávána nejlepší uživatelská řešení pro budoucí satelitní navigační systém Galileo. Na zvláštní cenu T-Systems došlo celkem 39 přihlášek. Hledala se řešení, která lépe zabezpečují život osob vyžadujících péči a seniorů a poskytují jim větší osobní prostor.

Sdílet

Vlastními silami vyvinutá aplikace AiperCare využívá satelitní navigaci k dálkové péči o seniory a postižené v domácím ošetřování. Pokud nastanou určité, předem definované situace, podle zadaného výstražného profilu informuje krátkou textovou zprávou příbuzné, známé či pečovatele. Je to technicky možné proto, že řešení kombinuje pohybová čidla se satelitním vyhledáváním a mobilní telefonií.

Opustí-li například osoba sama domov, informuje vysílač připevněný na oděvu automaticky pečovatele, který poté, pokud dojde k pádu, zjistí pomocí navigačního systému aktuální místo nehody a může vyslat pomoc. Ve výpočetním středisku funguje jako prostředník pečovatelské služby centrální server.

Společnost T-Systems, jako specialista na mýtné a integrátor řešení pro železniční dopravu a plánování tras nákladních automobilů, s úspěchem působí již řadu let v oboru satelitní dopravní telematiky. Jako poskytovatel ICT služeb a partner Německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR) provozuje značnou část infrastruktury ICT v kontrolním středisku v Oberpfaffen­hofenu. Patří k tomu místní síť (LAN), pracoviště zaměstnanců a provoz telefonního systému a osobních počítačů. Společnost T-Systems v rámci programu Galileo navíc poskytuje rozsáhlé poradenské služby a uchází se o síťové propojení všech pozemních stanic.

T-Systems podporuje DLR v oblasti designu a vývoje systémů údržby a logistiky pro systém Galileo. To zahrnuje mimo jiné organizaci a dodávky náhradních dílů, například pozemním stanicím a kontrolním střediskům. Poskytovatel ICT používá pro řízení logistiky mezinárodně uznávaný postup péče o systémy po celou dobu jejich životnosti a splňuje tak požadavky evropské organizace pro kosmický výzkum ESA.

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2008 činily výnosy společnosti přes 2,9 miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 46.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2008 činily přibližně 11 miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.