Hlavní navigace

SPIR posuzuje nabídky agentur

[Tisková zpráva]

Sdílet

SPIR posuzuje nabídky agentur

kontakt:
Marek ANTOŠ, tel: 4144 2481

Praha, 22.10.2000 – SPIR, Sdružení pro internetovou reklamu, obdržel nabídky výzkumných agentur na zajištění komplexního výzkumu sledovanosti internetu v ČR. V současné době se zabývá posuzováním těch, které splnily podmínky zadání.

SPIR, Sdružení pro internetovou reklamu, pokračuje v naplňování svého hlavního současného úkolu – přípravě jednotného výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. V termínu stanoveném pro zpracování konkrétních nabídek ze strany výzkumných agentur, obdržel SPIR 6 projektů, které splnily zadání. Metodologická komise SPIR, která se nad návrhy okamžitě sešla, se tak v současnosti zabývá posuzováním nabídek těchto subjektů: Taylor Nelson Sofres Interactive, Net-Market Research Alliance (Stem/Mark, Millward Brown, SC&C), Median + Lerach, AC Nielsen, GfK Praha a AISA. Cílem SPIR je posoudit všechny nabídky s maximální pečlivostí a objektivitou. Proto je osmičlenná komise složena jak z odborníků z oblasti mediálních výzkumů, tak i internetové technologie. Aby přitom nedošlo k ovlivňování členů komise, nebude, až do konečného výběru realizátora, zveřejněno její složení.

Hodnocení nabídek metodologickou komisí by mělo být ukončeno v polovině listopadu.

O sdružení SPIR:

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) bylo založeno 29. srpna 2000 a sdružuje významné subjekty na poli internetové reklamy v České republice. V současnosti má sdružení 13 členů (ARBOmedia, Atlas.cz, Carat ČR, HI-Media, Internet Billboard, Internet Info, Internet Servis, M.I.A., Mindshare, Pegas Internet, Run Interactive, Solution, Starcom). SPIR má dvě samostatné sekce – Sekci zadavatelů internetové reklamy (zakládajícími členy jsou společnosti Internet Servis, Pegas Internet a Run Interactive) a Sekci internetových médií (zakládajícími členy jsou společnosti ARBOmedia, M.I.A a Internet Info).

V čele sdružení SPIR stojí výkonná rada ve složení:

Marek Antoš (předseda), Tomáš Řehák (místopředseda), Petra Červenková, Petr Hübner, Michal Krejčí, Radek Mařík.

Cílem sdružení SPIR je:

  • Stát se zadavatelem a garantem jednotného výzkumu návštěvnosti internetu. Tento výzkum by měl sledovat kvalitativní a kvantitativní chování uživatelů českého internetu.
  • Zasadit se o standardizaci reklamy a komerční komunikace na českém internetu.
  • Prosazovat internet jako plnohodnotné a perspektivní médium.
  • Navázat spolupráci s dalšími profesními organizacemi nejen v oboru reklamy

Filozofií sdružení SPIR je co možná největší otevřenost novým členům v souladu se stanovami sdružení SPIR.

Nejbližším úkolem SPIR je zadání jednotného výzkumu návštěvnosti internetu. Účelem tohoto výzkumu je překonání současné situace, kdy nejsou dostupná jednotná data a charakteristiky českého internetu.