Hlavní navigace

SPIR přijal nové standardy reklamních formátů

[Tisková zpráva] Sdružení pro internetovou reklamu završilo odbornou diskusi v rámci standardizace reklamních formátů. Ve snaze zlepšit úroveň a přehlednost online reklamy, definuje SPIR standardy nejčastěji používaných a podporovaných reklamních formátů u nás.

Sdílet

Výsledkem je doporučení všem reklamním subjektům , které se chtějí podílet na kultivaci internetového prostředí, v oblasti názvosloví, technologických definicí a specifikace použití jednotlivých prvků internetové reklamy. Dokument zpracovává základní formáty display, pop-up, textové a video reklamy, pojmenovává je jednotnými názvy, definuje jejich maximální datovou kapacitu a specifikuje například spuštění zvuku, ovládací prvky nebo způsob jejich označení.

Podle Daniela Nohela, interaction managera mediální agentury MindShare a člena Výkonné rady SPIR, pomůže toto doporučení k lepší orientaci klientů v rozlišení jednotlivých reklamních formátů a jejich zařazení v kampaních. „Tyto standardy dávají zadavatelům reklamy možnost vytvářet kreativní koncepty dle specifikací, které jsou akceptovány a podporovány hlavními a významnými provozovateli online titulů. Důvodem je tedy zefektivnění mediálního nákupu a výroby podkladů pro inzerci,“ vysvětluje Dan Nohel.

Standardy mají formu doporučení a nepochybujeme, že se k nim přihlásí nejen členové SPIR, kteří se na jejich tvorbě podíleli, ale i další subjekty domácího trhu. Dokument bude k dispozici na web stránkách SPIR na adrese http://www.spir­.cz/spir/pubCZ/ho­me/spir/educa­tion/Main/index­.jet, zároveň zde budou zveřejněny všechny firmy, které se ke standardizaci přihlásí.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 31 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, startuje i projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring.